[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Austrija
Lyčių lygybės politika Vienos mieste

Lyčių lygybės aspekto integravimas (į visas gyvenimo sritis) Vienos mieste.

Lyčių lygybės integravimas yra strategija, kuria siekiama lyčių lygybės visuomenėje, pagrįstos lygiomis galimybėmis bei sąlygomis tiek moterims, tiek vyrams.

Lyčių lygybės integravimo tikslai

Lyčių lygybės integravimo strategija siekiama prisidėti prie lyčių lygybės principais pagrįstos visuomenės kūrimo, kurioje moterys ir vyrai vienodai dalijasi atsakomybe, turi vienodas galimybes ir yra solidarūs. Kiekvienas asmuo gali mėgautis gyvenimu, kurį jie susikuria pagal savo individualius gebėjimus, poreikius ir norus.

Bendrieji lyčių lygybės tikslai yra šie:

  • Lygios karjeros galimybės moterims ir vyrams;
  • Teisingas moterų ir vyrų neapmokamo ir apmokamo darbo pasiskirstymas, atlyginimai, kuriuos gaudami moterys ir vyrai gali gyventi savarankiškai.
  • Lygus moterų ir vyrų atstovavimas politiniuose sprendimuose ir galimybės dalyvauti politiniame gyvenime.
  • Tos pačios asmeninės moterų ir vyrų laisvės, apsauga nuo visų formų agresijos.
Lyčių lygybės pavyzdžiai Vienos mieste
  • Vienodas finansinių išteklių paskirstymas vyrams ir moterims (Gender budgeting): 
Bosnija ir Hercegovina
  • Lyčių lygybės savivaldybėse vadovas („Manual For Gender Equality At The Local Level“, FBiH Gender Centre on developing gender equality mechanisms, in partnership with the OSCE Mission to BiH, 2015 m.) (PDF failas anglų kalba)
Suomija
Europos šalių patirtis

Grįžti į sričių sąrašą

[:]