Margarita Jankauskaitė – Lygių galimybių plėtros centro atstovė, akademikė, humanitarinių mokslų daktarė, moterų teisių gynėja. Margarita lyderystės temą paliečia iš šiek tiek giliau, nagrinėdama kultūrinio seksizmo apraiškas, nematomą ir neįvertinamą darbą, kuris dažnai atliekamas moterų, bei pačios lyčių lygybės sampratą.