[:LT]

Džiaugiamės, kad šiais metais Europos Sąjungos piliečio apdovanojimą Europos Parlamentas skyrė Lietuvos moterų lobistinei organizacijai. Šis apdovanojimas kasmet teikiamas piliečiams, grupėms, asociacijoms arba organizacijoms už išskirtinius nuopelnus skatinant geresnį valstybių narių gyventojų tarpusavio supratimą ir glaudesnę integraciją.

Lietuvos moterų lobistinei organizacijai nominaciją pasiūlė Europos Parlamento narė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.  

Lietuvos moterų lobistinei organizacijai apdovanojimas skirtas, kaip nacionalinei skėtinei nevyriausybinei organizacijai, vienijančiai 36 moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančias nevyriausybines Lietuvos organizacijas, už tai, kad ji kryptingai ir sistemingai siekia lygių moterų ir vyrų galimybių užtikrinimo, ekonominio ir socialinio teisingumo, visų formų smurto prieš moteris panaikinimo, gina moterų teises visose viešojo ir asmeninio gyvenimo srityse, organizacijos narės teikia psichologinę bei teisinę pagalbą moterims, patiriančioms smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje.  

Apdovanojimo ceremonija vyko rugsėjo 29 dieną Europos Parlamento namuose. Įteikdama Europos piliečio medalį Vilija Blinkevičiūtė padėkojo Lietuvos moterų nevyriausybinėms organizacijoms už jų labai reikalingą veiklą ir pažymėjo, kad yra dar daug spręstinų problemų. Europos Parlamentas ypač daug dėmesio skiria smurtui prieš moteris ir nelygioms moterų galimybėms darbo rinkoje. Ji paragino nevyriausybines organizacijas aktyviau reikšti savo nuomonę dėl būtinumo ratifikuoti Stambulo konvenciją ir siūlymų  uždrausti Lietuvoje abortus. Taip pat ji pasidžiaugė, kad Europos Parlamentas pradeda svarstyti teisės akto projektą, kuriuo siekiama sudaryti geresnes sąlygas derinti darbą ir profesinę karjerą su įsipareigojimais šeimai. Tai ypač aktualu moterims, kurioms dažniausiai tenka atsakomybė už rūpestį šeima ir vaikų auginimą. Reikia nepamiršti, kad vaiko auginimo atostogos yra nelengvas darbas, kurį lygiai turi atlikti abu tėvai.

Apdovanojimas skatina ne tik džiaugtis įvertinimu, bet taip pat įkvepia dar labiau telktis ir vienytis, siekiant moterų  ir vyrų lygybės de facto.

Šaltinis: http://sc.bns.lt/view/item/246087 

[:]