[:LT]

Konkursas „Lietuvos savivaldybės efektyviausiai diegiančios moterų ir vyrų lygybės priemones”

Kviečiame savivaldybes dalyvauti konkurse, kurio metu bus išrinktos geriausiai moterų ir vyrų lygybės priemones įgyvendinančios savivaldybės.

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei remiantis 2015 m. parengtais konkurso nuostatais, buvo adaptuota anketa, kurią Lietuvos savivaldybės prašomos užpildyti iki š. m. spalio 7 dienos. Konkurso komisija išanalizuos užpildytas anketas ir atrinks tas savivaldybes, kurios taikė efektyviausias moterų ir vyrų lygybės priemones. 2016 m. numatomos šešios nominacijos:

  1. Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje,
  2. Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse,
  3. Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityje,
  4. Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą,
  5. Už savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę,
  6. Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų.

Komisiją vertinimą atliks iki spalio 25 dienos. Viešas savivaldybių apdovanojimas bus organizuojamas iki gruodžio 15 d. plačiai viešinant spaudoje.

Konkursą organizuoja Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija, įgyvendinant projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“, kurį koordinuoja Kauno moters užimtumo informacijos centras. Tai yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pataisos nuostatas, įpareigojančias savivaldybes įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

Konkursą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.[:]