[:LT]

2016 metų kovo 31 d.  Druskininkų Socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17) vyko aštuntasis Jungtinių Tautų (JT) visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėsenos seminaras. Daug diskusijų sukėlė stereotipų tema. Gyvendami visuomenėje neišvengiamai esame veikiami vyraujančių nuomonių, požiūrių, stereotipų apie vyro ir moters vaidmenis gyvenime, lūkesčių jų atžvilgiu. Į seminarą susirinkę dalyviai (11 moterų ir 1 vyras) susiskirstė į dvi stovyklas,  nes nuomonės išsiskyrė. Vieni aktyviai gynė nusistovėjusius stereotipus, priešingai, nei kiti.  Buvo kiek netikėta, kad vyras pritarė moterų karjeros galimybėms, o ne stereotipui, jog moterys turi būti namuose su vaikais ir rūpintis tik namais. Didesnė dalyvių moterų dalis pasisakė būtent už tokį moters vaidmenį. Tai dar kartą patvirtino, kad labai svarbi 20-oji Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims dalis, kurioje Komitetas išreiškia susirūpinimą  dėl vis dar gyvų patriarchalinių nuostatų ir įsišaknijusių stereotipų apie moterų ir vyrų vaidmenų bei atsakomybės pasiskirstymą šeimoje ir visuomenėje. Druskininkų NVO dalyviai noriai diskutavo, bendravo tarpusavyje bei prašė tokių susitikimų daugiau.

 FullSizeRender1 FullSizeRender2

[:]