[:LT]

2016 metų kovo 30 d. Alytaus miesto Moterų krizių centre  (Topolių 10-18, Alytus) vyko septintasis Jungtinių Tautų (JT) visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėsenos seminaras. Į seminarą susirinko dalyvės iš įvairių Alytaus NVO: Politinių tremtinių sąjungos, „LUMA“ Alytaus skyriaus, Alytaus „ZONTA“ klubo, “Skruzdynėlio”, Trečio amžiaus universiteto, Alytaus miesto Moterų krizių centro ir t.t.

FullSizeRender

Seminaro metu buvo aktyviai diskutuota smurto prieš moteris tema bei aptarti moterų ir vyrų lygių galimybių klausimų sprendimo būdai.

FullSizeRender1

Seminaro dalyvės bei lektorės džiaugėsi Alytaus miesto Moterų krizių centro svetingumu. Aktyvios diskusijos bei dalinimasis patirtimi – paskaita ir ateityje organizuoti tokius seminarus NVO nariams ir savanoriams.

 [:]