2015 m. spalio 15 dieną, įvyko moterų politikių apskrito stalo diskusija! Šį kartą Kauno moters užimtumo informacijos centro atstovės susitiko su Druskininkų politikėmis ir aktyviomis moterimis. Susitikimo metu buvo pristatytas projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, kuriuo siekiama pagerinti lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmą Lietuvoje, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus.

Aktyvios Druskininkų moterys kurių ne viena dalyvauja ir nevyriausybinių organizacijų ar neformalių politinių klubų veikloje diskutavo apie susiklosčiusią padėtį visuomenėje, trukdančią moterims siekti politinės karjeros, būti matomoms ir vertinamoms ne už jų išvaizdą, bet už užimamas pozicijas ir jų nuopelnus. Moterys vieningai išreiškė susirūpinimą dėl moterų užimamų gan žemų pozicijų partijų rinkimų sąrašuose.

Diskusijos metu Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Jūratė Puidienė pažymėjo, kad  tikrai toli gražu ne visos partijos savo rinkimų sąrašuose moteris reitinguoja atsižvelgdamos į politinės demokratijos principus. Taip pat moterys dalijosi idėjomis kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą politikoje, tiek vietiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje. Buvo svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant padidinti visuomenės sąmoningumą balsuoti už to vertas kandidates moteris rinkimuose.

Pristatyta Europos lyčių lygybės instituto veikla ir Lyčių lygybės indekso koncepcija, taip pat Lietuvos moterų lobistinės organizacijos veikla, misija ir jos pagrindiniai tikslai, aktyviai kviečiant prisijungti prie organizacijos bei kartu siekiant daryti įtaką lyčių lygybei “de facto”.

DSCF0875 DSCF0876

 

Ši moterų politikių apskrito stalo diskusija buvo jau devintoji, surengta pagal projekto “MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, 3.1 veiklą: Moterų sąmoningumo didinimas, stiprinant LMLO bendradarbiavimą su neformalaus tinklo moterų politikių klubais visose apskrityse