2015 m. rugsėjo 30 dieną įvyko pirmasis seminaras Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narėms „LMLO teisinės advokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmens stiprinimas atliekant Jungtinių Tautų (JT) Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėseną”.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narės diskutavo apie tai ko reikėtų imtis, kad moterų ir vyrų lygybė būtų užtikrinta ne tik de jure, bet ir de facto. Buvo pristatyta: Jungtinių Tautų (JT) Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW), kaip moterų ir vyrų lygių galimybių stebėsenos instrumento de jure; Lietuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui: 2000, 2008 ir 2014 metų.  Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 2014 m. Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo Komiteto Rekomendacijoms Lietuvai dėl laikinųjų specialiųjų priemonių, užimtumo bei institucinių mechanizmų tobulinimo srityje, atsižvelgiant į tai, kad Komitetas Lietuvos paprašė atsiskaityti už institucinių mechanizmų stiprinimą skubos tvarka – jau 2016 m.

Buvo aptarta nevyriausybinių organizacijų alternatyvinių/šešėlinių ataskaitų parengimas bei pristatymas JT CEDAW Komitetui, taip pat Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicijos  moterų teisėms ginti ir Lietuvos moterų lobistinė organizacijos  vaidmuo rengiant šešėlines ataskaitas. Seminare  buvo diskutuojama, kaip LMLO narės galėtų pagerinti konstruktyvų dialogą su Moterų Parlamentine grupe, Moterų ir vyrų lygių galimybių Komisija, Lygių galimybių kontroliere, kad kartu būtų daromi konkretūs žingsniai lyčių lygybės planavimui darbovietėse įteisinti, siekiant naujajame Darbo Kodekse įtvirtinti moterų poreikiams aktualius klausimus. Seminaro pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai.

Ši seminaras, surengtas pagal projekto “MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, 2.1. veiklą, skirtą sustiprinti LMLO narių  teisinės advokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmenį atliekant JT CEDAW konvencijos įgyvendinimo stebėseną.