Šių metų vasario 3 d., Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narės iš pagrindinių Lietuvos regionų suvažiavo į tarptautinius advokacinių lobistinių gebėjimų mokymus Kaune. Dauguma jų, jau bene dvidešimt metų aktyviai dirbančios moterų ir vyrų lygių galimybių, moterų teisių gynimo, smurto prieš moteris ir kitose srityse, vis dar susiduria su problema, siekiant efektyviai įtakoti politinius sprendimus lyčių lygybės bei moterų žmogaus teisių srityse.

 

Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-21Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-10

Sulig 1990 metais į Lietuvą plūstelėjusia demokratijos banga, ėmė kurtis ir pirmosios nevyriausybinės organizacijos. Vis tiktai šiandien, nepaisant pilietinės visuomenės organizacijų pastangų, NVO kūrimosi ir veikimo tradicijos nebuvimas, patirties sklaidos, lobizmo ir advokacijos įgūdžių stoka, neretai minėtoms organizacijoms tampa kliūtimi imtis konkrečių veiksmų ir pasiekti efektyvių rezultatų moterų ir vyrų lygių galimybių srityje. Todėl projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“ yra gyvybiškai svarbus sėkmingam LMLO gyvavimui.

Džiaugiamės, kad šio projekto dėka, turėjome galimybę pasisemti patirties iš užsienio partnerių ir ekspertų. Maria Ludovica Botarelli (Italija, ICEWL) dalijosi patirtimi pristatydama Europos moterų lobistinės organizaciją ir jos veiklą, organizuojant įvairias viešas akcijas, rengiant projektus ir kt. Partnerė Thorbjorg Inga Jondsdottir iš Islandijos pristatė savo organizacijos veiklą, teikiant socialinę ir teisinę pagalbą moterims bei dalijosi bendradarbiavimo patirtimi su vietos savivaldos ir nacionalinėmis institucijomis, rengiant įvairias kampanijas, siekiant pagerinti Islandijos moterų teises. Viešnios iš Latvijos (Inete Ielite ir Edite Kalnina) bei Estijos (Riina Kutt) pristatė savo nevyriausybines organizacijas ir savo sėkmės istorijas.

Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-15Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-17

 

Taip pat mokymai LMLO narėms neapsėjo be Lietuvos nevyriausybinėse organizacijose  dirbančių aktyviausių moterų-lyderių: Jūratės Puidienės, Liudmilos Mecajevos, Audronės Kisielienės ir Margaritos Jankauskaitės. Lietuvės kartu su partnerėmis iš užsienio, per sutelktas patirtis, simuliacijas ir darbą grupėse, mokė LMLO nares rengti laiškus, deklaracijas bei viešas akcijas, siekiant aktyvių politinių sprendimų lyčių lygybės bei moterų žmogaus teisių srityje.

Mokymai sudarė galimybę moterims, dirbančioms nevyriausybinėse organizacijose praplėsti žinias apie lobizmą ir advokaciją, atskleidė būdus kaip bendradarbiauti su vietine valdžia, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir sprendimų priėmimo lyčių lygybės politikos srityje bei kaip vystyti politinius dialogus. Galiausiai mokymai buvo dar viena puiki proga LMLO narėms susitikti ir peržiūrėti savo ateities planus.

Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-36Konferencija 2015-02-03 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-22

 

Nuotraukas galite rasti čia: Akimirkos iš tarptautinių mokymų