Dar kartą sveikindamos su Naujaisiais Metais norime pasidžiaugti, kad 2015 metai mums-moterų organizacijoms – sudaro puikias galimybes naujam startui, stiprėjimui ir savo pozicijų sustiprinimui.

Kaip ir minėjome gruodžio mėn. organizuotame susitikime Birštone, Norvegijos NVO Programa Lietuvoje parėmė projektą „MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI”. Šio projekto tikslas – pagerinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo mechanizmus Lietuvoje, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus.

Taigi, pagal šį projektą maloniai kviečiame visas LMLO nares organizacijas į pirmuosius trijų dienų mokymus, kurie vyks vasario 3-5 dienomis Kaune.

Mokymus ves projekto ekspertės Liudmila Mecajeva, Jūratė Puidienė, Audronė Kisielienė, talkinant asocijuoto partnerio the Women‘s Counseling (Kvennaradgjofin) iš Islandijos vadovei Thorbjorg Ingai Jonsdott ir projekto ekspertei iš Italijos Mariai Ludovicai Bottarelli Traìnquilli-Leali (Italian Coordination of the European Women‘s Lobby; ICEWL). Taip pat savo patirtimi pasidalinti ir kontaktams užmegzti pakviestos moterų lobistinių organizacijų atstovės iš Latvijos ir Estijos. Mokymų metu numatytas vertimas iš anglų į lietuvių bei iš lietuvių į anglų kalbas.

Per mokymus bus sudaryta galimybė aptarti praktinius LMLO plėtros klausimus ir organizuoti visuotinį LMLO narių susirinkimą, kurio metu apsibrėšime LMLO bendradarbiavimo taisykles, etikos kodeksą, bendrų projektų rengimo ir dalyvavimo konkursuose principus.

Todėl labai prašome, kad visos LMLO nares-organizacijos deleguotų bent po vieną atstovą su balsavimo LMLO visuotiniame susirinkime įgaliojimu.

Projekto lėšomis padengsime dalyvių kelionės, apgyvendinimo (vasario 3-5 dienomis) ir maitinimo išlaidas. Iš kiekvienos organizacijos į mokymus galėsime priimti iki trijų asmenų. Visiems asmenims dalyvavusiems mokymuose bus išduoti pažymėjimai.

Išsamią mokymo programą atsiųsime kitą savaitę. Preliminariai esame numatę, jog mokymai prasidės vasario 3 dieną 12 val., baigsis – vasario 5 dieną 16 val.

 

Dėl organizacinių klausimų toliau su jumis kontaktuos projekto MILDA ryšių su visuomene specialistė,

Socialinių inovacijų fondo projektų koordinatorė – Anželika Šliačkienė

(el. paštas: a.sliackiene@lpf.lt; tel. 8 37 206575; mob. tel 8 686 29132).