2014 m. lapkričio 20 dieną, Kauno moters užimtumo informacijos centras sukvietė Kauno moteris politikes diskusijai. Susirinkimo metu buvo pristatytas daugiau nei prieš pusantro mėnesio startavęs projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, kuriuo siekiama pagerinti lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmą Lietuvoje, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus.

politikės seminaras1Politiškai aktyvios moterys, kurių ne viena dalyvauja ir nevyriausybinių organizacijų ar neformalių politinių klubų veikloje, diskutavo apie susiklosčiusią padėtį visuomenėje, trukdančią moterims siekti politinės karjeros, būti matomoms ir vertinamoms ne už jų išvaizdą, bet už užimamas pozicijas ir jų nuopelnus. Diskusijoje dalyvavo įvairių partijų atstovės: Violeta Baltutienė (TS-LKD), Aurelija Lankelienė (LSDP), Joana Bartaškienė (LSDP), Janina Petrikienė (LLS) ir kt.. Moterys vieningai išreiškė susirūpinimą dėl moterų užimamų gan žemų pozicijų partijų rinkimų sąrašuose. Diskusiją vedusi Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Jūratė Puidienė pažymėjo, kad vis tiktai toli gražu ne visos partijos savo rinkimų sąrašuose moteris reitinguoja atsižvelgdamos į politinės demokratijos principus.

Diskusijos metu moterys dalijosi idėjomis kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą politikoje, tiek vietiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje. Buvo svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant padidinti moterų sąmoningumą balsuoti už to vertas kandidates moteris Lietuvos savivaldos (red. past. 2015-03-01) rinkimuose. Diskusijos dalyvės pasiūlė Kauno sporto halėje surengti šeimų olimpiadą – „Tėtis, mama ir aš“, siekiant sukviesti miestiečius ir į Kauno miesto savivaldybės merės postą ar tarybą kandidatuojančias moteris politikes su šeimomis. Šiam siūlymui buvo vieningai pritarta, pažymint, kad tokiu būdu būtų efektyviai didinamas Kauno miesto gyventojų sąmoningumas balsuoti už moteris savivaldybių tarybų rinkimuose, užtikrinant moterų ir vyrų atstovavimą 50/50.

Ši moterų politikių apskrito stalo diskusija buvo pirmoji diskusija, surengta pagal projekto „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, 3.1 veiklą: Moterų sąmoningumo didinimas, stiprinant LMLO bendradarbiavimą su neformalaus tinklo moterų politikių klubais visose apskrityse.


Pranešimą parengė: 

Laura Sinkevičiūtė 

Specialistė viešiesiems ryšiams