Gerosios praktikos pavyzdys. Vokietija

1. Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Pagrindinė tema – Lyčių balansas sprendimų priėmime

Susijusi tema – Specialiosios laikinosios priemonės

2. Įgyvendinanti šalis

Vokietija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Įmonės

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Pasiekti visiško lyčių balanso (50/50) sprendimų priėmime

5. Tikslinės grupės

Žurnalistų sąjungos nariai

6. Gerosios praktikos aprašymas

Viena iš Vokietijos žurnalistų sąjungų – Ver.di – apsisprendė  įgyvendinti moterų ir vyrų lygaus dalyvavimo ir vienodo reprezentavimo politiką.  Šiam tikslui pasiekti buvo įsteigta moterų kvota: pusė visų vykdomųjų pozicijų turi užimti moterys. Moterų procentas  Sąjungos  komitetuose ir Valdybose turi proporcingai atitikti bent jau moterų Sąjungos narių procentą. Šios nuostatos įtrauktos į Sąjungos įstatus (§ 20 principai  §3, § 83).  Sąjunga , Ver.di yra vienintelė Vokietijoje, nuosekliai taikanti kvotų sistemą tiek apmokamiems, tiek savanoriškai dirbantiems valdybų nariams.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Moterys-Sąjungos narės sudaro 50.44 procentų, taigi jos turėtų sudaryti pusę visų Sąjungos valdybų ir komitetų narių. Vienuolikoje regioninių rajonų renkamuose vykdomuosiuose komitetuose moterys turi jau du iš trijų mandatų.  Pagrindinėje   valdyboje Bundesvorstand moterys užima devynias iš keturiolikos vietų.

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

A Handbook on Gender Equality:  Best Practices in European Journalists’ Unions

 https://www.ifj.org/what/gender-equality.html?tx_wbresources_list%5Bresource%5D=16&cHash=d1cc

Vokietijos žurnalistų sąjungos kontaktai

www.verdi.de/frauen/frauen_verdi/frauenquote

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Būtina stipri lyderystė siekti lyčių balanso sprendimų priėmime žiniasklaidoje.

Įstatų pakeitimas yra rezultatas tiek konstruktyvių diskusijų, paremtų konkrečiais argumentais, įskaitant ekonominius, tiek stiprios motyvacijos, tiek suvokimo apie lyčių lygybės svarbą ne tik vienos konkrečios bendrovės, bet ir platesniame, pvz., įmonių socialinės atsakomybės kontekste.

Žiniasklaidos bendrovės  gali remtis Darbo kodeksu,  inicijuodamos  lyčių lygybės priemones  bendrovės viduje.

Asocijuotos žiniasklaidos priemonių struktūros siekiant faktinės lyčių lygybės turėtų pasinaudoti esamais savireguliaciniais mechanizmais.