Gerosios praktikos pavyzdys. Šveicarija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Vienodas darbo užmokestis

2. Įgyvendinanti šalis

Šveicarija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Įmonės/bendrovės; tarptautinis

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Padėti darbdaviams  įsivertinti, kaip jų įmonėje/bendrovėje įgyvendinama vienodo atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą politika

5. Tikslinės grupės

Darbdaviai, darbuotojai ir jų organizacijos

6. Gerosios praktikos aprašymas

Vienodo atlyginimo įsivertinimo bendrovėse  instrumentas LOGIB Equal pay self-test tool: Logib, parengtas  Šveicarijos federalinės lyčių lygybės tarnybos ir skirtas patikrint,  ar bendrovė  užtikrina vienodą atlyginimą vyrams ir moterims už vienodą ir vienodos vertės darbą. Paskaičiavimai šiuo instrumentu yra atliekami pagal objektyvius duomenis, apsprendžiančius atlyginimą. Šis įrankis parengtas skaičiuoklės pagrindu tuo pačiu būdu, kaip paprastai pildomos viešųjų pirkimų deklaracijos

LOGIB paketą sudaro LOGIB programa, skaičiuoklės MS EXCEL duomenų lapas, ir detali naudojimo instrukcija žingsnis po žingsnio, įskaitant atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus. Visą paketą galima atsisiųsti nemokamai https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/services/equal-pay-self-test-tool–logib/download-logib.html

Duomenys kuriuos reikės suvesti:

Bendrieji duomenys: pagal kurį  mėnesį bus skaičiuojami duomenys, bendrovės darbuotojų skaičius, išskyrus praktikantus, stažuotojus ir pan),  darbo valandų skaičius tą mėnesį

Asmeniniai duomenys: gimimo data, lytis, darbo stažas, mokymai, 

Duomenys apie darbą: atliekamas darbas/pareigos, darbo įgūdžių lygis/kompetencija, profesinė pozicija

Duomenys apie darbo laiką ir atlyginimą: gaunantys atlyginimą kas mėnesį  dirbtų dienų skaičius

gaunantys valandinį atlyginimą – dirbtų valandų skaičius, bazinė alga, priedai, premijos, „tryliktasis atlyginimas“, pašalpos, kitos specialiosios išmokos

Apdorojus įvestus duomenis gaunami rezultatai:

  • kokie yra moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai ir kodėl (paaiškinami skirtumai)
  • kiek mažiau ar daugiau gauna moterys ar vyrai, kai  atsižvelgta į jų asmeninių duomenų ir darbo skirtumus (nepaaiškinamas skirtumas, susijęs su lytimi).

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Šveicarijos Vienodo darbo užmokesčio savarankiško įsivertinimo įrankis LOGIB  2018 metais buvo įvertintas Jungtinių Tautų viešosios tarnybos apdovanojimu  kaip geriausias, lengviausiai prieinamas ir lengviausias naudotis, nuolat atnaujinamas nemokamas internetinis instrumentas vienodam darbo užmokesčiui paskaičiuoti.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Šveicarijos lyčių lygybės federalinė tarnyba

https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/services/equal-pay-self-test-tool–logib.html

LOGIB įrankis

https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/services/equal-pay-self-test-tool–logib/download-logib.html

LOGIB pagalbos linija Logib Helpline

Tel. 0800 55 99 00; e-mail: logib@ebg.admin.ch 

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Šiuo instrumentu gali pasinaudoti bet kurios šalis, bet kuri darbovietė

Prieš naudojant šį instrumentą svarbu pasitikrinti ar teisingai suprantamos duomenų, kuriuos reikės suvesti sąvokos  atitinkamos šalies darbovietėse naudojamų sąvokų kontekste. Jos turi koreliuoti su LOGB sąvokomis, kad neiškreiptų rezultato. Pavyzdžiui, ar darbovietė naudoja tokią išmokų rūšį, kaip pašalpos ar galbūt naudoja kitą atitikmenį ir pan.