Gerosios praktikos pavyzdys. Švedija

1. Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Pagrindinė tema – Lyčių aspekto integravimas žiniasklaidoje

Susijusi tema – Lyčių balansas sprendimų priėmime

2. Įgyvendinanti šalis

Švedija

3. Įgyvendinimo lygmuo 

Įmonės

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Integruoti lyčių aspektą žiniasklaidos produkcijos turinyje, įskaitant  lyčiai jautrius kalbos aspektus

Siekti lyčių balanso tarp žiniasklaidos profesionalų, ypač sprendimų priėmime

5. Tikslinės grupės

Platus spektras žiniasklaidos atstovų, įskaitant vadovus, žurnalistus, filmų prodiuserius ir kt

6. Gerosios praktikos aprašymas

Švedijoje gerbiami  išraiškos laisvės, žiniasklaidos nepriklausomybės, įvairovės žiniasklaidoje ir visuotinio prieinamumo principai. Todėl žiniasklaidos bendrovėse lyčių aspektas integruojamas per žiniasklaidos savireguliacinius mechanizmus, išlaikant pagarbos kertiniams  žiniasklaidos principams balansą, pvz. išraiškos laisvės ir pagarbos žmogaus teisėms.

2014 metais Kultūros ministerija nustatė visuomeniniams transliuotojams tikslą, kad jų produkcijos turinyje būtų integruota lyčių lygybės ir įvairovės perspektyva. Visuomeninių transliuotojų redaktoriai įpareigoti atlikti lyčių aspekto integravimo žiniasklaidos produkcijos turinyje stebėseną. Už šio įpareigojimo nesilaikymą visuomeniniams transliuotojams numatyta atsakomybė.

Šiuo pagrindu Švedijos žurnalistų ir žiniasklaidos prodiuserių sąjunga prisiėmė įsipareigojimą eliminuoti neapykantos kalbą ir seksistinę  neapykantos kalbą žiniasklaidos produkcijos turinyje. Nuo 2015 metų didžiosios naujienų bendrovės pradėjo naudoti lyčių aspekto integravimo jų produkcijos turinyje, pateikiamame jų internetinėse platformose, stebėsenos algoritmą[1]. Didžiausias Švedijos laikraštis Dagens Nyheter nuo 2018 kas mėnesį teikia kiekvienam žurnalistui individualius statistinius duomenis, kaip lyčių lygybė integruota jų publikacijų turinyje. Ši priemonė skatina žurnalistų  refleksijas apie padarytus pasirinkimus. Švedijos filmų institutas atsakingas už filmų politikos įgyvendinimą Švedijoje, įskaitant paramą naujiems filmams, filmų, reprezentuojančių Švedijos vertybės,  kultūros paveldą, peržiūrą ir platinimą ir kt. :Lyčių lygybės kriterijai integruoti į filmų gamybos paramos atrankas, bei filmų platinimo atrankas, o taip pat į personalo įdarbinimo  atrankas. Švedijos filmų institutas siekia visiško lyčių balanso (50/50) iki 2020 metų. Šio instituto taikoma lyčių vadybos strategija apima: lyderystę, pažangos stebėseną, argumentuotus veiksmus.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Keletas didžiausių naujienų bendrovių (pvz. Swedish Television Umeå ir laikraštis Västerbottens-Kuriren) jau pasiekė lyčių balanso pateikiamų naujienų turinyje. Tai pasiekta dėka stiprios  lyderystės ir reguliaraus monitoringo.

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Gerosios praktikos apsikeitimo seminaras Moterys ir žiniasklaida 2018 m. lapkričio 12-13 d. Prancūzija

MLP in gender equality seminar – Women and the media – France, 12-13 November 2018

https://ec.europa.eu/info/publications/mlp-gender-equality-seminar-women-and-media-france-12-13-november-2018_en

The Swedish paradox of gender equality and the media

Maria Edström,

University of Gothenburgm,

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Būtina stipri lyderystė siekti lyčių lygybės žiniasklaidoje –tiek subalansuoto moterų ir vyrų reprezentavimo sprendimų priėmimo pozicijose ir ekspertų lygmeniu, tiek produkcijos turinyje

Būtina apsispręsti dėl žiniasklaidos bendrovės produkcijos turinio stebėsenos lyčių aspektu rodiklių,  periodiškumo bei atsakomybės už nesilaikymą

Būtina didinti žiniasklaidos profesionalų gebėjimus integruoti lyčių aspektą ir motyvaciją, įskaitant skatinimo priemones[1] Genews ir  Prognosis yra dvi didžiausios Švedijos algoritmų bendrovės, kuriančios lyčių lygybės stebėsenos algoritmus naujienų žiniasklaidoje.