Gerosios praktikos pavyzdys. Švedija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių balansas sprendimų priėmime

2. Įgyvendinanti šalis

Švedija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Vietos  savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Sudaryti moteris ir vyrams vienodas galimybes sporto srityje

5. Tikslinės grupės

Sportu užsiimantys ar norintys užsiimti vyrai ir moterys

6. Gerosios praktikos aprašymas

Umea miesto savivaldybė inicijavo studiją, siekiant išsiaiškinti, ar moterims ir vyrams sudarytos  vienodos galimybės užsiimti futbolu. Buvo nustatyta, kad esama sporto infrastruktūra naudojasi 70 proc. vyrų ir 30 proc.  moterų. Todėl Umea miesto taryba nusprendė  pakeisti galiojančią  tvarką, kad moterims ir mergaitėms būtų sudarytos  tokios pat sąlygos, kaip berniukams ir vyrams užsiimti sportu.

Visų pirma buvo atkreiptas dėmesys į treniruočių laiką. Treniruočių  valandos  moterų ir vyrų komandoms  buvo paskirstytos tolygiau, pavyzdžiui, priklausomai nuo jų padėties jų  užimamoje lygoje. Rezultate berniukų ir vyrų komandos neteko pranašumo pasirenkant geriausių treniruotėms  valandų esamoje sporto infrastruktūroje, taigi mergaičių ir moterų komandos atsidūrė vienodoje padėtyje su berniukų ir vyrų komandomis galimybių pasinaudoti  sporto infrastruktūra aspektu. Umeå buvo pirmoji savivaldybė Švedijoje, pritaikiusi tokią praktiką. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą (Švedų kalba) galima rasti šioje nuorodoje link .

Be to, Umeå mieste įgyvendinamo ir kitos lyčių lygybės iniciatyvos, pavyzdžiui:

Ekskursijos po miestą su “lyčių akiniais “  (gender glases)

Miestas nusprendė organizuoti ekskursijas su gidu po miestą,, kurių tikslas – parodyti miesto vaizdą lyčių lygybės  požiūriu. (“the gendered landscape of Umeå”)

Ekskursijos metu pristatomos miesto savivaldybės iniciatyvos vienodinti galimybes vyrams ir moterims, o taip pat laukiantys iššūkiai tose srityse, kur moterims ir vyrams galimybės išlieka nelygios. Pavyzdžiui, vykstant pro aukštąją mokyklą yra papasakojama, kad berniukai ir mergaitės renkasi tipiškai moteriškas” ir “tipiškai vyriškas” specialybes ir profesijas. Vykstant pro ligoninę papasakojama apie lyčių segregacijos darbe pasekmes. Vykstant pro parką papasakojama apie saugumo/nesaugomu jausmą viešosiose erdvėse. Vykstant pro vaikų darželius pasakojama apie vyrų dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme stoką ir svarbą ir pan.

2014 metais Umeå mieste atidarytas pirmasis Europoje moterų istorijos muziejus. Muziejus skirtas moterų vaidmeniui ir perspektyvai istorijoje, be to siūlo parodas lyčių galių pasiskirstymo, rezistencijos, galimybių klausimais.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Toks Umeå savivaldybės sprendimas pradžioje sukėlė daug diskusijų. Buvo išsakyta nuomonių, kad tai nėra skaidrus ir socialiai teisingas  sprendimas, nes  daug mažiau mergaičių ir moterų žaidžia futbolą, nei berniukų ir vyrų.

Tačiau ši naujoji tvarka akivaizdžiai išryškino nevienodas galimybes  berniukams ir mergaitėms sporto srityje, tuo pasitarnaudama ir kaip priemonė “atverti akis” miesto gyventojams – naujai pažiūrėti į senąją tvarką.

Rezultate  ėmė smarkiai augti mergaičių susidomėjimas futbolu ir šiuo metu Umeå mieste mergaičių ir berniukų, žaidžiančių  futbolą skaičius yra maždaug vienodas

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos regionų ir savivaldybių taryba Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

https://www.ccre.org/activites/view/11

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos savivaldos lygmeniu Chartijos observatorija, gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/umea-a-model-town-for-gender-equality.html?ref_id=156

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Išanalizuokite ir įvertinkite lyčių lygybės atžvilgiu  esamą padėtį toje srityje, kurioje ketinama integruoti lyčių aspektą

Identifikuokite esamą nelygybę

Argumentuokite siūlomus pokyčius

Pasirenkite diskusijoms

Nesant plataus sutarimo, pradėkite nuo pilotinių projektų