Gerosios praktikos pavyzdys. Prancūzija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių balansas sprendimų priėmime

2. Įgyvendinanti šalis

Prancūzija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Vietos  savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Užkirsti kelią priekabiavimui viešajame transporte

5. Tikslinės grupės

Prancūzijos Île-de-France regiono gyventojai, transporto sektoriaus darbuotojai

6. Gerosios praktikos aprašymas

Île-de-France regiono administracija, bendradarbiaudama su bendrovėmis Ile-de-France Mobilités, RATP ir  SNCF Transilien, 2018 m. kovo mėn. inicijavo plačią informavimo kampaniją visame šio regiono viešojo transporto tinkle, skirtą priekabiavimo viešajame transporte prevencijai ir užkardymui. Kampanija inicijuota remiantis Nacionalinės transporto vartotojų asociacijų  federacijos atlikto tyrimo duomenimis, kad net 87% tyrime dalyvavusių moterų atsakė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą viešajame transporte. 46% moterų, patyrusių priekabiavimą, nesureagavo ar negalėjo reaguoti, ir tik 2% tyrime dalyvavusių moterų  pateikė skundus. Be to,  86% priekabiavimo atvejų vyko prie liudininkų, ir net 89% iš šių atvejų liudininkai nereagavo.

Kampanijos tikslas šviesti viešojo transporto vartotojus apie seksualinį priekabiavimą, paskatinti juos pranešti apie priekabiavimo atvejus, jei jie patyrė priekabiavimą ar buvo priekabiavimo liudininkai, didinti informuotumą apie priekabiavimą viešajame transporte, teisinius apsaugos mechanizmus ir būdus, pilietinę pareigą pranešti apie tokius atvejus ir pateikti detalią informaciją, kaip tai padaryti.

Kampanijos eigoje parengtas ir paskelbtas viešai praktinių patarimų rinkinys priekabiavimo aukoms ir liudininkams. Įsteigti viešai ir  lengvai prieinami pranešimų apie priekabiavimą instrumentai, pvz.

kiekvieną dieną, visą parą veikianti pranešimų apie pavojų „karštoji linija“ 24h 7/7 alert hotline , išmaniųjų telefonų programėlės (3117, SMS 31177, 3117 programėlė). Ši informacija patalpinta viešajame transporte  aiškiai matomose vietose ir skatina vartotojus nedvejojant pranešti apie pavojų.  

Transporto bendrovės RATP ir  SNCF padidino saugumą ir tarpininkavimą užtikrinančių agentų skaičių stotyse visame regione. Visiems šiems agentams pravesti specializuoti mokymai kaip dirbti su priekabiavimo aukomis. 

Beto,  Île-de-France Mobilités bendrovė nusprendė eksperimento būdu įvesti sustojimą pagal poreikį (tarp dviejų įprastinių transporto stotelių) po 10 val. vakaro tam tikruose autobusų maršrutuose. Sudarant sąlygas keleiviams išlipti arčiau reikiamos vietos.  

Detali informacija apie šią kampaniją (prancūzų kalba) pateikiama nuorodoje here

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

 Kadangi kampanija prasidėjusi tik 2018 metais, jos vertinimo duomenys dar nėra paskelbti viešai

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos regionų ir savivaldybių taryba Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

https://www.ccre.org/activites/view/11

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos savivaldos lygmeniu Chartijos observatorija, gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/ile-de-france-public-transport-anti-harassment-campaign.html

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Įvertinkite, ar jūsų savivaldybės viešajame transporte keleiviai susiduria su priekabiavimu, koks problemos mastas.

Seksualinis priekabiavimas yra jautrus klausimas, todėl tikrajai padėčiai atskleisti nedaug gali pasitarnauti oficiali statistika. Realią padėtį gali padėti atskleisti specialus tyrimas.

Pasinaudokite išmaniosiomis technologijomis, užtikrindami saugią ir lengvai prieinamą galimybę pranešti apie pavojaus atvejus.

Nė vienas pavojaus pranešimas neturi likti be atgarsio ir reagavimo

Nustatykite ypač nesaugius šiuo atžvilgiu transporto maršrutus ir apsispręskite dėl veiksmingiausių priemonių problemai spręsti.