Gerosios praktikos pavyzdys. Portugalija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių balansas sprendimų priėmime

2. Įgyvendinanti šalis

Portugalija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Nacionalinis, vietos savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Skatinti lyčių lygybės iniciatyvas vietos savivaldos lygmeniu

5. Tikslinės grupės

Vietos savivaldos įstaigos ir kitos suinteresuotos organizacijos, bendruomenės

6. Gerosios praktikos aprašymas

Lygybės savivaldoje diena Municipal Day for Equality

Nuo 2010 metų kasmet, spalio 24 dieną,  Portugalijoje švenčiama Lygybės savivaldoje diena, inicijuota Portugalijos vietinės plėtros asociacijos (Portuguese Association for Local Development). Šios iniciatyvos tikslas mobilizuoti lyčių lygybei įvairias vietos savivaldos lygmens organizacijas, didinti suvokimą apie lyčių lygybę ir svarbų  savivaldos vaidmenį skatinant lyčių lygybę. Lygybės dieną Portugalijos vietinės plėtros asociacija organizuoja  kartu su partnerių organizacijomis, įtraukia šimtus tiek viešojo, tiek privataus  sektoriaus organizacijų, virš 30  savivaldybių.

 

Kiekvienais metais parengiama vis kita Lygybės savivaldoje dienos paminėjimo koncepcija. Pavyzdžiui, 2013 metais pastatytas  teatro spektaklis-šou apie lyčių lygybę  “ Ronaldo auskarai ir kiti atsitikimai“ “The earrings of Ronaldo and other stories”. Spektaklis-šou su humoru pristato įvairias kasdienes situacijas, parodo stereotipines ir nestereotipines  moterų ir vyrų reakcijas į įvairias situacijas, žmonių išankstinius nusistatymus, prietarus, ribojančius platesnį akiratį ir suokimą. Spektaklyje-šou įvairios  situacijos:  darbovietėje, poliklinikoje, kirpykloje, turguje, vykstant taksi, lankantis fitneso klube, teatre, prekybos centre ir kt yra pateikiamos per lyčių lygybės perspektyvą taip prisidedant prie lyčių lygybės suvokimo skatinimo.  2014 metais surengta serija  seminarų „Laiminčios komandos“, kurio tikslas- suprasti  moterų  ir vyrų darbo komandoje  dinamiką ir  kaip tokia komanda gali geriausiai atlikti bendrą darbą, bei kaip kolektyvinė tokios komandos stiprybė koreliuoja su bendruomenės, vietos savivaldos veikla.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Paskelbtų duomenų apie šios iniciatyvos poveikį nėra. Tačiau Europos regionų ir savivaldybių taryba atrinko ir įvertino šią iniciatyvą kaip lyčių lygybės vietos savivaldos lygmeniu gerosios praktikos pavyzdį.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos regionų ir savivaldybių taryba Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

https://www.ccre.org/activites/view/11

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos savivaldos lygmeniu Chartijos observatorija, gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/municipal-day-for-equality.html?ref_id=156

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Apsispręskite dėl Lygybės savivaldoje dienos tikslo, turinio, datos.

Parenkite Lygybės savivaldoje dienos paminėjimo koncepciją, argumentuokite

Sudominkite kuo daugiau savivaldybių, vietos bendruomenių

Prisitraukite rėmėjus, žiniasklaidą