Gerosios praktikos pavyzdys. Ispanija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių balansas sprendimų priėmime

2. Įgyvendinanti šalis

Ispanija

3. Įgyvendinimo lygmuo 

Vietos savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Didinti moterų įtraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą, atsižvelgti į lyčių poreikius miesto planavimo ir transporto srityse

5. Tikslinės grupės

Savivaldybės gyventojai

6. Gerosios praktikos aprašymas

Moterų dalyvavimo viešajame gyvenime skatinimas

Ispanijos Baskų regiono Galdakao savivaldybė inicijavo mobilumo ir prieinamumo studiją, siekdama identifikuoti specialius įvairaus amžiaus grupių moterų poreikius, susijusius su miesto erdvių  planavimu ir transportu. Studijos duomenimis tarp pėsčiųjų ir besinaudojančių viešuoju transportu  daugiau moterų,  ypač vyresnio amžiau moterų. Be to, tokiose viešųjų paslaugų teikimo įstaigose, kaip vaikų darželiai, mokyklos, ligoninės dirba daug daugiau moterų nei vyrų, todėl jos yra labiau  nei  vyrai  priklausomos  nuo galimybių pasiekti šias įstaigas viešuoju transportu.  Daugiau moterų lankosi parduotuvėse, didžiuosiuose komerciniuose centruose. Moterys dažniau tampa smurto lyties  pagrindu aukomis.

Remdamasi šiais faktais, Galdakao savivaldybė organizavo viešas konsultacijas  su įvairų amžiaus grupių moterimis  iš įvairų miesto vietų. Diskusjoje  dalyvavo 70 moterų iš 9 skirtingų  miesto rajonų. Kiekvienai buvo sudaryta galimybė išsakyti nuomonę  ir konkrečius siūlymus, kaip pagerinti viešųjų objektų prieinamumą, kaip pagerinti susisiekimo galimybes, kitas paslaugas, miesto viešųjų erdvių planavimą.

Savivaldybė apibendrino viešosios konsultacijos metu išsakytus siūlymus ir  identifikavo keletą pagrindinių išvadų:

  • Viešasis transportas: pakeisti, renovuoti tam tikras autobusų stoteles, padidinti jų skaičių tam tikrose vietovėse, pratęsti  viešojo transporto darbo laiką  naktinėmis valandomis, išplėsti susisiekimo galimybes tarp įvairių miesto rajonų, užtikrinti galimybę viešajame transporte vežtis vaikiškus vežimėlius.
  • Apšvietimas: nepakankamas apšvietimas įvairiose miesto zonose didina nesaugumą. Buvo pasiūlyta konkrečiose miesto vietose didinti apšvietimo lygį.
  • Žaliosios zonos: pasiūlyta didinti žaliųjų erdvių, tokių kaip parkai ir žaliosios aikštės  viešiesiems susitikimams, renginiams skaičių
  • Prieinamumo sunkumai: dažnai pasitaikantys  laiptai sudaro sunkumų pasiekti viešuosius objektus mamoms su vaikų  vežimėliais ir pagyvenusioms moterims
  • Smulkaus verslo skatinimas: visos dalyvavusios moterys pabrėžė, kaip svarbu remti smulkųjį verslą. Tai įkvepia gyvybės nuošalesnėms miesto vietoms ir priemiesčiams, mažina priklausomybę nuo didžiųjų prekybos centrų.

Šių siūlymų pagrindu Galdakao savivaldybė parengė Veiksmų planą, integruodama lyčių aspektą į įvairias savivaldybės veiklos sritis (biudžetas, vienodas atstovavimas, duomenys pagal lytį visose veiklose, lyčiai neutrali kalba ir t.t.)

Vienas iš didžiausių pasiekimų – buvo  patvirtintos instrukcijos,  nustatančios  lyčių lygybės reikalavimus socialinėje, aplinkosaugos ir kalbos naudojimo bei kitose savivaldybės veiklos srityse, kurių būtina laikytis sudarant kontraktus su Galdakao savivaldybe.

Daugiau informacijos apie Veiksmų planą  (ispanų kalba) nuorodoje: II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de Galdakao

Be to, Galdakao miesto savivaldybė savo tinklapyje pristato ir kitas savivaldybės vykdomas  lyčių lygybės iniciatyvas- šioje nuorodoje (click here). Pvz., viena iš  šių iniciatyvų yra publikacija apie moterų vaidmenį Galdakao istorijoje (Leidinys (ispanų kalba)  prieinamas šioje nuorodoje link).

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Paskelbtų duomenų apie šios iniciatyvos poveikį nėra. Tačiau Europos regionų ir savivaldybių Taryba atrinko ir įvertino šias iniciatyvas kaip lyčių lygybės vietos savivaldos lygmeniu gerosios praktikos pavyzdį.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos regionų ir savivaldybių taryba Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

https://www.ccre.org/activites/view/11

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos savivaldos lygmeniu Chartijos observatorija, gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/galdakao-and-gender-equality-womens-participation-in-local-life.html?ref_id=166

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Įtraukite įvairaus amžiaus moteris į viešąsias konsultacijas įvairiais miesto gyvenimui svarbiais klausimais, net tuo atveju kai aptariama  problema neatrodo tiesiogiai susijusi  su lyčių lygybės užtikrinimu.

Tai padės įvairiapusiškiau įvertinti sprendžiamą problemą ir pritaikyti tinkamus ir moterų ir vyrų reikmėms sprendimo būdus.