1. Gerosios praktikos pavadinimas

Projektas „Sėkmės laiptai“

Šį projektą finansavo Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinta pagal Tauragės rajono savivaldybės administracijos skurdo mažinimo ir atskirties programą.

2. Įgyvendinanti organizacija, šalis

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

3. Įgyvendinimo lygmuo (nacionalinis, vietos savivaldos, įmonės/organizacijos)

Savivaldos lygmeniu

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Smurto artimoje aplinkoje prevencija bei pagalba jau patyrusiems smurtą asmenims.

5. Tikslinės grupės

Savivaldybės gyventojams

6. Gerosios praktikos aprašymas

Šios paslaugos yra labai aktualios ir pasiteisino, nes paslaugas gavę asmenys buvo labai atviri ir motyvuoti. Susitikimų metu jiems buvo suteikta socialinė, psichologinė bei teisinė pagalba patyrus smurtą artimoje aplinkoje.

Šio projekto esmė – projekto įgyvendinimo metu sudaryta specialistų komanda, kurioje dalyvavo: priklausomybių ligų konsultantas, smurto ekspertas, teisininkas, sveikatos edukatorius.

Projekto įgyvendinimo metu specialistai vyko į seniūnijas ir teikė šias paslaugas: vedė dialogines grupes. Taip pat buvo teikiamos individualios konsultacijos telefonu.

Grupes vedė specialistai, pasiskirstę pagal sritis:

· Vienoje grupėje dirbo: smurto ekspertas su priklausomybių ligų konsultantu.

· Kitoje grupėje dirbo: teisininkas su sveikatos edukatoriumi.

Vėliau šių grupių dalyviai susikeisdavo ir eidavo į kitų specialistų vedamus užsiėmimus siekiant, kad visi žmonės dalyvavę  dialoginėse grupėse galėtų gauti įvairių specialistų pagalbą. Diskusijų metu buvo siekiama gilinti dalyvių supratimą apie smurto artimoje aplinkoje problemą, formas, pagalbos būdus, vengiant pamokymų ar teisinimų. Buvo mokoma jį atpažinti, aiškinamasi, kodėl būna tokios situacijos, kaip išvengti.

7. Gerosios praktikos poveikis/ įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Pateikiame preliminarius skaičius:

Priklausomybių ligų konsultantas – konsultuoti 145 žmonės individualiai bei dialoginėse grupėse dalyvavo 95 asmenys.

Smurto eksperto konsultacijos suteiktos 95 asmenims.

Teisinė konsultacija suteikta 35 asmenims individuliai ir dialoginėse grupėse 95 dalyvavo žmonės.

Sveikatos edukatoriaus konsultacijose dalyvavo 95 asmenys.

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Nijolė Meilutienė, Direktorė

370 446 61565;

taurage@moterscentras.w3.lt

http://moterscentras.lt/ 

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti šią gerąją praktiką

Stipri specialistų komanda, turinti kompetenciją.