[:LT]

Šios priemonės buvo suplanuotos savivaldybių strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintos 2016-2017 m.

Priemonės, kurias savivaldybė rengia ir įgyvendina siekdama stiprinti moterų ir vyrų lygias galimybes žemiau nurodytose srityse:
       Moterų ir vyrų lygybės priemonės švietimo srityje
       Moterų ir vyrų lygybės priemonės socialinėje, sveikatos ir sporto bei kultūros srityse
       Moterų ir vyrų lygybės priemonės užimtumo ir verslo skatinimo srityse
       Moterų ir vyrų lygybės priemonės vietos savivaldos infrastruktūros gerinime
       Priemonės siekiant stiprinti savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimus moterų ir vyrų lygybės srityje
       Moterų ir vyrų lygybės viešinimas savivaldybėje ir už jos ribų
      Kitos sritys (pvz., smurtas artimoje aplinkoje, dalyvavimas sprendimų priėmime ir kt.)

[:]