Naudingos nuorodos


Jungtinių Tautų Konvencija „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“ CEDAW_konvencija_LT

 2000

CEDAW Komiteto 23 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės I ir II periodinė ataskaitos: ataskaitos anglų kalba http://www.lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/FIRST-PERIODIC-Report-LT-2000.pdfhttp://www.lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/Lithuania-I-nitial-Report-CEDAW-23rd-session-2000.pdf. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2000 m. Rekomendacijos Lietuvai 2000_LT

2008

CEDAW Komiteto 41 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės III ir IV periodinės ataskaitos: Lietuva 2008 atsiskaitymas 41 CEDAW sesijai IVpranesimas LTLietuva 2008 atiskaitymas 41 CEDAW sesijia III pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2008 m. Rekomendacijos Lietuvai 2008_LT

2014

CEDAW Komiteto 58 sesijoje buvo svarstoma Lietuvos  Vyriausybės V periodinė ataskaita: Lietuva 2014 atsiskaitymas 58 CEDAW sesijai V pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2014 m. Rekomendacijos Lietuvai 2014_LT

Trys vaizdo filmus apie pgrindinius CEDAW principus galite peržoūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=OCtnD-6R2so&feature=youtu.beThe Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:   The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women_EN

2000

CEDAW 23rd Session was discussed Lithuanian Government primary and II of the periodic reports: FIRST PERIODIC Report LT 2000Lithuania I nitial Report CEDAW 23rd session 2000. Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania: Lithuania_Shadow report_2000. In 2000 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania  CEDAW concluding observations 2000_EN

2008

CEDAW 41rd Session was discussed Lithuanian Government III and IV of the periodic reports:Lithuania III Report CEDAW 41st session 2008Lithuania IV Report CEDAW 41st session 2008; Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania:CEDAW Shadow Report LT 2008;  In 2008 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania CEDAW concluding observations 2008_EN.

2014

CEDAW 58rd Session was discussed Lithuanian Government V of the periodic reports: Lithuania V Report CEDAW 58th sesssion 2014; Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania:CEDAW Shadow Report LT 2014; In 2014 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania CEDAW concluding observations 2014_ EN