Viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygių galimybių srityje gerosios praktikos pavyzdys

1. Gerosios praktikos pavyzdį teikianti organizacija

 Moterų klubas Ad Astra Kaunas

2. Organizacijos kontaktai

Kuršių g. 44, Kaunas

zaneta.simanaviciene@mruni.eu

3. Gerosios praktikos tikslas

Pagerbti moteris, vykdančias veiklą Kauno mieste ir pateikti gerosios praktikos pavyzdžius iš jų veiklos.

4. Bendradarbiaujančios organizacijos

Kauno miesto savivaldybė, kultūros skyrius.

5. Tikslinė grupė

Moterys

6. Gerosios praktikos trukmė

Kiekvieni metai (jau ketvirti), 1 renginys per metus. Apdovanojamos ir pagerbiamos moterys, per metus pasiekusios gražių ir prasmingų rezultatų. Renginys skirtas pažymėti moteris, kurios savo profesijoje parodo gerosios praktikos pavyzdžių: gerumo ir pasiaukojimo kitiems žmonėms.

7. Gerosios praktikos aprašymas

Kiekvieni metai išryškina daug gražių žmonių ir prasmingų darbų. Moterų klubas AD ASTRA kiekvienais metais rengia tradicinę Prakilnių Kauno moterų pagerbimo šventę, kurios metu paskelbs ir apdovanos iškilias Kauno moteris. Parenkamos 8 profesijų moterys, paskelbiami jų gražiausi darbai, parodoma kokią naudą jos teikia miestui. Savo gerosios praktikos pavyzdžiais moreris dalijasi su šventės dalyviais. Bendradarbiaujama su Kauno miesto savivaldybę, kuri parenka 1 moterį apdovanojimui.

8. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Gerosios praktikos pavyzdžiai parenkami iš Kauno miesto gyvenimo. Formuoja teigiamą požiūrį į moterį kaip savo profesijos atstovę, parodoma jų nauda miestui. Formuojamos dalyvių gerumo ir pasiaukojimo kitiems žmonėms kompetencijos

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/ įgyvendinti šią gerąją praktiką

Dirbti ir būti išgirstai

Parengta 2021m., pagal projektą „Lietuvos moterų lobistinė organizacijos  stiprinimas:  telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės“. Projektą remia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.