Viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygių galimybių srityje gerosios praktikos pavyzdys

1. Gerosios praktikos pavyzdį teikianti organizacija

 Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)

2. Organizacijos kontaktai

K. Donelaičio g. 73, Kaunas,

El. paštas: lumalithua@gmail.com,

Interneto svetainė www.luma.lt

3. Gerosios praktikos tikslas

Moterų lyderystės stiprinimas, bendradarbiavimas su kitomis NVO ir valstybės institucijomis

Kiekvienas iš mūsų prisidedame prie lygios visuomenės ir savo aplinkos kūrimo. Dalyvaudami ar organizuodami renginius, projektus, atsižvelgiame į opiausiais moterų ir vyrų lygių galimybių klausimus, dalijamės įgyta tarptautine patirtimi.

Veiklos tikslas – skleisti moterų – lyderių veiklą, prisidėti prie kitų organizacijų darbų bei populiarinti žinomumą bei prisidėti prie informuotumo visuomenėje sklaidos.

4. Bendradarbiaujančios organizacijos

LR Seimo Parlamentinė grupė, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Europos akademinių moterų asociacija (UWE), Graduate women international (GWI) (šių tarptautinių organizacijų nare yra LUMA)

Kauno TAU, Kauno Europe direct centras (nuo 2021 05 – Naujos kartos Europe direct,

5. Tikslinė grupė

Moterys politikės, mokslininkės, valstybės institucijų, mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų atstovai

6. Gerosios praktikos trukmė

2017 – 2021

7. Gerosios praktikos aprašymas

Kiekvienas iš mūsų prisidedame prie lygios visuomenės ir savo aplinkos kūrimo. Dalyvaudami ar organizuodami renginius, projektus, atsižvelgiame į opiausiais moterų ir vyrų lygių galimybių klausimus, dalijamės įgyta tarptautine patirtimi. Siekiame skleisti moterų – lyderių veiklą, prisidėti prie kitų organizacijų darbų bei populiarinti žinomumą bei prisidėti prie informuotumo visuomenėje sklaidos.

2017 – tarptautinė konferencija 2017 09 29 – 10.02 Kaune, „Migracija ir Europos ateitis. Akademinės moterys, valstybės institucijos, NVO: tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas“ /dalyvavo 11 užsienio valstybių organizacijos/

2018 – Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui – Išvažiuojamoji konferencija „Sankt – Peterburge“ partneriai – Rusijos universitetų moterų asociacija, Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, MČTAU, XXVII KMD/

2018 m. rugsėjis – „Atkurtai Lietuvai – 100“ – konferencija ir iškilmes organizavo LUMA Vakarų Amerikos skyrius su partneriais Lietuvos vyčiai, PLB, Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, (ir kt.). Vyko įkurtame Friendship garden Indianos valstijoje.

2019 m. kovo 23, – konferencija LR Seime, Konstitucijos salėje „Tvarioji Lietuva: mūsų įnašas į valstybės kūrimą:

2019 m. liepa tarptautinė konferencija „TAIKA PER ŠVIETIMĄ“ Šveicarijoje, Ženevoje, minint GWI 100-metį. Dalyvavo 5 LUMA delegatės, skaitė pranešimus.

2019 m. spalio 11 – 13 d – Konferencija Suomijoje, Vantaa – LYČIŲ LYGYBĖ ŠVIETIME IR DARBE

2020. 01 – 2021 06 – 3 nuotolinės konferencijos per ZOOM platformą su UWE, GWI

2021 m. dalyvaujame Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) projekte kaip partneriai „Už saugią ir orią senatvę“ (finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

2021 m. vykdome dalinai Tautinių mažumų finansuotą projektą „Istorijos ir kultūrų sankirtos“, skirtą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams.

8. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

LUMA, kaip Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narė, dalyvauja LMLO rengiamuose projektuose, mokosi, semiasi patirties.

Projektui „Lietuvos moterų lobistinė organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės“ LUMA dalijasi savo patirtimi:

Šiais metais LUMA gruodžio mėn. minės įkūrimo 30 -metį. Tai 1928 metais įkurtos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjungos BAMMS atkūrimas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia skyriai Vilniuje, Kaune, Prienuose, Alytuje, Utenoje ir Vakarų Amerikos skyrius (JAV. Čikaga).

Mūsų veikla – iškilių moterų, dirbančių švietimo, mokslo, kultūros srityse pasiekimų sklaida, šviečiamoji veikla sveikatos, teisinių žinių,(ir kt.) srityse sklaida.

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/ įgyvendinti šią gerąją praktiką

Tarptautinių ryšių plėtotę įgalina komunikaciniai gebėjimai, užsienio kalbų žinojimas, bendradarbiavimas su kitomis NVO ir bendruomenėmis.

Parengta 2021m., pagal projektą „Lietuvos moterų lobistinė organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės“. Projektą remia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.