Tema „Lyčių lygybės ir įtraukties mokslo ir studijų institucijose stiprinimas“

Aptartos LMT Lyčių lygybės gairės, valdymo personalo pasiskirstymas pagal lytis, moterų ir vyrų dalyvavimo mokslo programose pasiskirstymas: Lituanistinių tyrimų programose nuo 2021 m. daugiau dalyvauja moterų, mokslininkų grupių projektuose vyrauja vyrų mokslo ir inovacijų projektai. Pirmą kartą apskaičiuoti 2022 m. LMT finansuotų mokslo projektų vadovių sėkmės rodiklis pagal lytį ir 2022 m. finansuotų mokslo projektų pasiskirstymą pagal mokslo sritis, lytį ir granto dydį.

Surinkti duomenys apie mokslo ir studijų institucijose parengtus Lyčių lygybės ar Lygių galimybių ir nediskriminavimo politikas (gaires), kuriose įtrauktos priemonės, didinančios moterų dalyvavimą sprendimų priėmime.

Lietuvoje 2023 m. pradžioje 91 proc. aukštųjų mokyklų pasitvirtino lyčių lygybės ar lygių galimybių strategijas. Planų neturi ISM, LCC, K. Simonavičiaus universitetas ir Generolo J. Žemaičio akademija.

9 nevalstybinės universitetinės aukštosios mokyklose patvirtinti Lyčių lygybės planai, t. y. sudaro 22 proc.; planų neturi Balstogės universiteto filialas, Verslo ir vadybos akademija, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarija, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Šalyje tyrimus ir inovacijas finansuoja dvi valstybinės institucijos: Lietuvos mokslo taryba (LMT) ir neseniai įkurta Inovacijų agentūra (EIM); iš jų tik LMT 2022 m. pasitvirtino Lyčių lygybės gaires.

Plačiau: https://www.lmt.lt/naujienos/2444/lyciu-lygybes-ir-itraukties-mokslo-ir-studiju-institucijose-stiprinimas:1317