Jungtinių Tautų Konvencija „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“ CEDAW_konvencija_LT

 2000

CEDAW Komiteto 23 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės I ir II periodinė ataskaitos: ataskaitos anglų kalba http://www.lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/FIRST-PERIODIC-Report-LT-2000.pdfhttp://www.lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/Lithuania-I-nitial-Report-CEDAW-23rd-session-2000.pdf. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2000 m. Rekomendacijos Lietuvai 2000_LT

2008

CEDAW Komiteto 41 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės III ir IV periodinės ataskaitos: Lietuva 2008 atsiskaitymas 41 CEDAW sesijai IVpranesimas LT; Lietuva 2008 atiskaitymas 41 CEDAW sesijia III pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2008 m. Rekomendacijos Lietuvai 2008_LT

2014

CEDAW Komiteto 58 sesijoje buvo svarstoma Lietuvos  Vyriausybės V periodinė ataskaita: Lietuva 2014 atsiskaitymas 58 CEDAW sesijai V pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2014 m. Rekomendacijos Lietuvai 2014_LT

Trys vaizdo filmus apie pgrindinius CEDAW principus galite peržoūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=OCtnD-6R2so&feature=youtu.beThe Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:   The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women_EN

2000

CEDAW 23rd Session was discussed Lithuanian Government primary and II of the periodic reports: FIRST PERIODIC Report LT 2000; Lithuania I nitial Report CEDAW 23rd session 2000. Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania: Lithuania_Shadow report_2000. In 2000 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania  CEDAW concluding observations 2000_EN

2008

CEDAW 41rd Session was discussed Lithuanian Government III and IV of the periodic reports:Lithuania III Report CEDAW 41st session 2008Lithuania IV Report CEDAW 41st session 2008; Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania:CEDAW Shadow Report LT 2008;  In 2008 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania CEDAW concluding observations 2008_EN.

2014

CEDAW 58rd Session was discussed Lithuanian Government V of the periodic reports:Lithuania V Report CEDAW 58th sesssion 2014; Shadow report on the implementation of CEDAW and women’s human rights in Lithuania:CEDAW Shadow Report LT 2014; In 2014 year’s CEDAW consideration of reports of States parties Lithuania CEDAW concluding observations 2014_ EN