1.   Gerosios praktikos pavadinimas  

Lyčių lygybės nuostatos bei darbo ir šeimos derinimo priemonės

2. Įgyvendinanti organizacijos pavadinimas, šalis

Dassault Systemes, UAB

3. Trumpas organizacijos aprašymas

Pagrindinis ir geriausiai žinomas kompanijos produktas, Lietuvoje plėtojamas nuo 1997 metų – MagicDraw. Tai – pasaulinį pripažinimą pelnęs modeliavimo sprendimas, skirtas modeliuoti sudėtingoms programinės ir techninės įrangos sistemoms, organizacijos architektūroms (angl. enterprise architecture) ir verslo procesams (angl. business processes).

4. Pradėta taikyti (data nuo kada įgyvendinama)

Praktikos buvo pradėtos taikyti palaipsniui, kiekvienais metais įvedant naujų patobulinimų.

5. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis (kas paskatino įgyvendinti šias priemones?)

Lygiateisiškumo užtikrinimas

Šeimai palankios aplinkos darbe kūrimas

Darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas padedant jiems išlaikyti profesinio ir asmeninio gyvenimo balansą

Konkurencingumas rinkoje, išskirtinio darbdavio vertės pasiūlymo turėjimas

Socialiai atsakingos įmonės principų įgyvendinimas

6. Gerosios praktikos aprašymas

 • Įmonėje kas metus yra peržiūrimas darbo užmokestis. Šios peržiūros (DU pakėlimai) taip pat yra taikomi ir darbuotojams, esantiems vaiko priežiūros atostogose. Tokiu būdu stengiamasi išlaikyti pajamų lygybę, kad per 2-3 metus kuomet yra būnama vaiko priežiūros atostogose neatsirastų atotrūkis nuo kitų kolegų.
 • Mūsų įmonė yra IT sektoriaus įmonė, kuriuose kaip taisyklė moterų procentas yra labai mažas. Tuo tarpu mūsų įmonėje moterys sudaro net 35 proc.
 • Iš 16 įmonėje esančių vadovaujančių asmenų, net 7 vadovų pozicijas užima moterys.
 • Mūsų darbuotojams yra suteikiami mamadieniai/tėvadieniai bei išleidžiama tėvystės atostogų. Visi susilaukiantys vaikų tėvai pasinaudojo galimybe turėti 30 dienų tėvystės atostogas.
 • Po vaiko priežiūros atostogų arba jų metu yra suteikiama galimybę grįžti į darbo vietą nepilnai darbo dienai, tam, kad galėtų turėti šeimoje sklandų pereinamąjį laikotarpį.
 • Mes kelis metus iš eilės dalyvavome projekte Women go tech, kuriuo yra skatinama moteris rinktis technines specialybes ir padedama įsilieti į darbo rinką.
 • Įmonėje yra organizuojami renginiai vaikams. Įmonės šventės yra organizuojamos ne tik darbuotojams, bet ir jų šeimos nariams, vaikams yra rengiamos Kalėdinės dovanos.
 • Darbuotojai, esant poreikiui, gali atsivesti į ofisą savo vaikus.
 • Darbuotojams yra taikomas lankstus darbo grafikas, kad darbuotojai turėtų galimybę darbą suderinti su šeiminiais įsipareigojimais.
 • Mes rengiame lygių galimybių politiką.
 • Įmonė suteikia papildomas 4 dienas pilnai apmokamų kasmetinių atostogų. Darbai yra planuojami atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai turėtų galimybę išnaudoti atostogų dienas bei taip pat, kad sergant šeimos nariams galėtų pasiimti nedarbingumą.
 • Skatiname darbuotojus turėti ilgesnį nepertraukiamą atostogų laikotarpį.

7. Gerosios praktikos poveikis/ įgyvendinimo stebėsenos rezultatai

Žemesnė nei visoje IT rinkoje kaita, aukštas darbo stažo vidurkis

Ypatingai aukšti įmonės vertinimai darbuotojų nuomonės tyrimuose (srityse susijusiose su lygiateisiškumu teigiamų vertinimų procentas siekia 95-100 %)

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Dassault Systemes, UAB

8-37-324032; gitana.strazdauske@3ds.com

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Jos naudingumu turi tikėti visi įmonės vadovai ir už darbuotojus atsakingi asmenys

Būtina aiški ir skaidri komunikacija

Tai turi tapti įmonės kultūros dalimi: visos šios praktikos turi būti suvokiamos kaip higieninis, o ne motyvuojantis veiksnys

Turėtų būti taikoma visiems įmonės darbuotojams be jokių išimčių, nepriklausomai nuo užimamos pozicijos ar bet kokių kitų faktorių.