[:LT]

Visagino šeimos krizių centras yra nevyriausybinė organizacija. Įkurta 2001 m.  Visagino šeimos krizių centras vykdo veiklą Visagino mieste Statybininkų g. 7, esančiose patalpose, valdomose panaudos pagrindais. Musų centro tikslai ir uždaviniai. Vykdyti šeimų rizikos grupėje informavimą ir konsultavimą. Siekti, kad būtų užtikrinti veiksmingi krizių sprendimo būdai, bendradarbiauti savo veikloje su institucijomis dirbančiomis socialinių paslaugų sferoje, keistis informacija krizių analizės srityje. Vykdyti prevencinį darbą, siekiant sušvelninti galimus neigiamus krizių padarinius. Nuo 2012 metų vykdome SPC (specializuotos pagalbos centro) funkcijas,  teikiama pagalbą nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje Ignalinos r., Zarasų r., Visagino  mieste. Centre dirba; psichologė- psichoterapeute, konsultantės, socialinė darbuotoja, bei 6  savanoriai.

Darbo laikas darbo dienomis nuo 8.00-16.30

Telefonas 8 699 20069

Visagino šeimos krizių centras[:]