546857_196914627120307_716060243_n

 Lietuvos moterų draugija (LMD) – 1990 metais įkurta nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija, vienijanti įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, besidominčias moterų lygiateisiškumo, švietimo, ekologijos bei dvasinio tobulėjimo klausimais.LMD vienija organizacijas ir klubus įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – mokyti moteris siekti politinės ir profesinės karjeros, realizuoti savo idėjas, derinti visuomeninę veiklą su pareigomis šeimoje. LMD jau penkiolika metų siekia padėti moterims spręsti pačias įvairiausias problemas – nuo psichologinių-socialinių iki lyderystės sugebėjimų vystymo ar verslo organizavimo, galimybių įsisavinti informacines technologijas.

 

KONTAKTAI:

Adresas: Jono Basanavičiaus g. 20-11, Vilnius, Lietuva, LT -03224

Tel.: +370 68790610; +370 52623009

El.paštas: lmd@takas.lt

Web: http://www.lmd.lt/Lietuvos moterų draugija

It’s a non-governmental and unpolitical organization uniting women of different age, nationalities, religions and beliefs who are interested in gender equality, education, ecology and spiritual perfection. LWC unites organisations and clubs in different Lithuanian cities and regions.

Contacts: Jono Basanavičiaus g. 20-11, Vilnius, Lietuva, LT -03224

Phone: +370 68790610; +370 52623009

Email: lmd@takas.lt

Web: http://www.lmd.lt/