Viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygių galimybių srityje gerosios praktikos pavyzdys

1. Gerosios praktikos pavyzdį teikianti organizacija

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

2. Organizacijos kontaktai

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Tel.: 8 445 78024, 8 605 82331

El. p. kretingosmoterys@gmail.com; www.kmimc.lt

3. Gerosios praktikos tikslas

Smurto artimoje aplinkoje įveikimas.

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsauga.

Specializuota kompleksinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

4. Bendradarbiaujančios organizacijos

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

5. Tikslinė grupė

Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys.

6. Gerosios praktikos trukmė

Nuo 2013 m. birželio mėn. iki dabar.

7. Gerosios praktikos aprašymas

Kiekvieną mėnesį organizuojami pasitarimai, kuriuose dalyvauja Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų funkcijas atliekančios moterų nevyriausybinės organizacijos (Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Telšių krizių centras), Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir jam pavaldžių rajonų policijos komisariatai, pagal poreikį – Klaipėdos apylinkės teismas, Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos apylinkės prokuratūra, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius ir jo skyriai rajonuose, socialinių paslaugų centrai. Šių pasitarimų metu suderinama policijos pareigūnų Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistams perduotų pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis statistika, aptariami teisės aktų pakeitimai, nagrinėjamos aktualios problemos, keičiamasi informacija apie tai, ką gali padaryti kiekviena iš šių institucijų, kad pagerėtų smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsauga, jiems teikiama pagalba, paslaugos.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo komisariatas, Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos apylinkės prokuratūra dalyvauja Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų organizuojamuose mokymuose ir renginiuose ne tik kaip dalyviai, bet ir kaip lektoriai, taip pat kviečia Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų atstovus į savo organizuojamus renginius ne tik kaip dalyvius, bet ir kaip lektorius. Šios institucijos prisideda prie Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų viešinimo, darbo grupių smurto artimoje aplinkoje įveikimo klausimais inicijavimo.

8. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

–    Formuojamas vieningas skirtingų institucijų požiūris į smurto artimoje aplinkoje įveikimą.

–    Užtikrinamas maksimalus pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis perdavimas Specializuotos kompleksinės pagalbos centrams.

–    Užtikrinamas didesnis ir įvairiapusiškesnis dėmesys smurto artimoje aplinkoje įveikimui.

–    Užtikrinamas sistemingesnis informacijos apie apsaugą, pagalbą, paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims transliavimas visuomenei.

–    Greičiau ir efektyviau keičiamasi aktualia informacija tarp institucijų.

–    Greičiau ir efektyviau sprendžiamos aktualios problemos, susijusios su smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsauga, pagalbos, paslaugų teikimu.

–    Kuriama vieninga smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos, pagalbos, paslaugų sistema apskrities mastu.

–    Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato inicijuojamas ir palaikomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas nuolat pateikiamas kaip vienas iš sėkmingiausių teisėsaugos bendradarbiavimo su NVO sektoriumi pavyzdžių.

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti šią gerąją praktiką

Sėkminga bendradarbiavimo praktika susiformavo pirmiausia atkreipiant dėmesį ir bendrai pasidžiaugiant tuo, ką kiekvienai institucijai pavyko padaryti gero, o tik po to aptariant aktualias problemas ir kiekvienos institucijos darbo trūkumus, vengiant aršios kritikos ir kaltinimų vieni kitų atžvilgiu. Taip pat kiekvienoje institucijoje ieškant specialistų, kurie suvokia bendro darbo prasmę ir linkę bendradarbiauti, įtraukiant juos į bendras veiklas.

Parengta 2021m., pagal projektą „Lietuvos moterų lobistinė organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės“. Projektą remia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.