Viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygių galimybių srityje gerosios praktikos pavyzdys

1. Gerosios praktikos pavyzdį teikianti organizacija

 Dingusių žmonų šeimų paramos centras

2. Organizacijos kontaktai

Žaliųjų ežerų g. 85 LT-08403, Vilnius, tel. nr. +370 5 2483353,

el. paštas: centras1@missing.lt, missing.lt;

3. Gerosios praktikos tikslas

Mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį vykdant sisteminę ankstyvąją smurto prevenciją neformaliajame ugdyme.

Siekiama spręsti šalies lygmeniu aktualią problemą – viena pagrindinių smurto lyties pagrindu ir smurto artimoje aplinkoje priežasčių – visuomenėje paplitę lyčių stereotipai. Veiklos nukreiptos į merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimą sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai, kad vaikai ir jaunimas bei su jais dirbantys specialistai įgytų žinių apie lyčių lygybę, galios ir kontrolės pavojus santykiuose, išmoktų atpažinti smurto santykiuose apraiškas ir gebėtų kurti saugius pagarba ir nesmurtiniu bendravimu paremtus santykius. Užsiėmimų su vaikais ir jaunimu metu skiepijama atsakomybė už savo sprendimus bei ugdoma stipri asmenybė, pabrėžiami lyčių klausimai, laužomi lyčių stereotipai, kurie veda prie smurto artimoje aplinkoje.

4. Bendradarbiaujančios organizacijos

Vilniaus m., Vilniaus raj., Elektrėnų, Širvintų raj., Alytaus m., Alytaus raj. Švenčionių raj., Ukmergės raj. savivaldybės.

5. Tikslinė grupė

Vaikai, jaunimas, su jais dirbantys specialistai, pedagogai, jų tėvai ir globėjai.

6. Gerosios praktikos trukmė

2020 m. vasario mėnuo iki dabar.

7. Gerosios praktikos aprašymas

1.    Merginų ir vaikinų gebėjimų grupių metodologijos pristatymas savivaldybėse.

Rengiamos diskusijos savivaldybėse, kurių tikslas – efektyvi ankstyvoji smurto artimoje aplinkoje prevencija. Diskusijose aptariamos pagrindinės su smurtu artimoje aplinkoje susijusios problemos, pristatoma merginų, vaikinų gebėjimų stiprinimo grupių metodika.

2. Merginų ir vaikinų grupių vadovų mokymai.

Pagrindinė vadovių ir vadovų užduotis – stiprinti merginas ir vaikinus, padėti jiems tapti savarankiškomis asmenybėmis ateityje kursiančiomis santykius be smurto. Mokymų metu pristatoma merginų ir vaikinų grupių gebėjimų stiprinimo metodologija, interaktyvių mokymų metu vadovės ir vadovai patys išbando metodikoje aprašytus praktinius užsiėmimus, įgauna reikalingas žinias apie lyčių lygybę bei smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

3.   Merginų ir vaikinų gebėjimų stiprinimo metodikos pristatymas su vaikais dirbantiems pedagogams, tėvams ir globėjams.

Pristatymuose suteikiama išsami informacija apie merginų ir vaikinų grupių veiklos tikslus ir darbo metodus tiek merginoms ir vaikinams, į kuriuos ši veikla orientuota, tiek jų tėvams, globėjams ir mokytojams. Šių susitikimų metu taip pat siekiama šviesti suaugusiuosius lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje klausimais, siekiant vykdyti prevenciją ir kurti saugią aplinką šeimose bei mokykloje.

4.    Merginų ir vaikinų grupių gebėjimų stiprinimo mokymai.

Pedagogai ir su vaikais dirbantys specialistai po merginų ir vaikinų grupių vadovų mokymų remdamiesi Mios Hanström metodika darbui su merginų ir vaikinų grupėmis: lyčių lygybė, demokratija vedė užsiėmimus merginų ir vaikinų grupėms, kurių tikslas įgalinti merginas ir vaikinus bei užkirsti kelią tokioms rizikoms kaip prekyba žmonėmis, smurtas ar socialinė atskirtis.

5.       Socialinė kampanija socialiniuose tinkluose.

Socialine kampanija siekiama didinti jaunimo sąmoningumą lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje ir smurto santykiuose prevenciją pateikiant animuotus paveikslėlius komiksų pavidalu, kurių pagalba mokoma atpažinti visas smurto lyties pagrindu rūšis.

  1. Skaitmeninės edukacinės priemonės sukūrimas ir pilotavimas.

Kuriama skaitmeninė edukacijos priemonė skirta ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai vaikų ir jaunimo tarpe. Priemonė skirta naudoti skirtingiems žmonių mokymosi stiliams pritaikytą informaciją bei šviesti tikslinės grupės narius lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su kitos lyties atstovais, ir kitais su smurto artimoje aplinkoje prevencija susijusiais klausimais.

Bendradarbiavimo forma – pagal bendradarbiavimo sutartis.

8. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Pedagogai ir specialistai dirbantys su vaikais ir jaunimu, kurie dalyvavo mokymuose paremtuose Mios Hanström metodika darbui su merginų ir vaikinų grupėmis: lyčių lygybė, demokratija ir praktikoje pritaikę įgytas žinias dirbant su merginų ir vaikinų grupėmis šį metodą įvertino kaip labai naudingą, lengvai pritaikomą ir labai reikalingą dirbant su vaikais ir jaunimu bei sprendžiant tokias problemas kaip vaikų ir jaunimo švietimas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje, lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais srityse, mokymas atpažinti smurto apraiškas, lyčių vaidmenų stereotipus bei ugdyti nepakantumą visoms smurto rūšims ir patyčioms.

Tiek specialistai vedę grupes, tiek šioje veikloje dalyvavę merginos ir vaikinai įvertinio užsiėmimų formatą kaip labai įtraukiantį ir savo turiniu aktualų šių dienų problematikai su kuria susiduria jaunimas.

Po grupių veiklų merginos ir vaikinai teigė, kad pradėjo labiau pasitikėti savimi, pasidarė drąsesni, pradėjo atsakingiau vertinti aplinką ir savo veiksmus bendraujant su bendruomenės nariais ir ypač priešingos lyties atstovais. Dalyviai sužinojo daug jiems naudingos informacijos lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose srityse.

2020 m. dalyvavo 290 unikalių dalyvių.

2021 m. planuojama įtraukti 345 unikalius dalyvius.

Parengta 2021m., pagal projektą „Lietuvos moterų lobistinė organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės“. Projektą remia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.