Nepaisant koronoviruso pradeda startuoti projektas “StabdykDabar!: pagalba nukentėjusiems nuo smurto lyties pagrindu”, kuris yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis per Aktyvių piliečių fondą.

Projektą įgyvendina Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Moterų teisių
asociacija, Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras ir Moterų veiklos inovacijų centras.

Sausio 8 dieną vyko pirmasis partnerių susitikimas, kuriame buvo aptarti projekto pagrindiniai uždaviniai ir projekto įgyvendinimo veiklos, suderintas veiksmų planas. Susitikimo metu buvo diskutuojama aktualiais negalią paveiktų moterų diskriminavimo klausimais.