Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja lapkričio 25-ąją paskelbė Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena ir tai yra galimybė dar kartą patvirtinti valstybių, NVO ir piliečių įsipareigojimą kovoti su visų formų diskriminacija ir smurtu prieš moteris.

Atsižvelgiant į tai, Europos finansuojamo projekto Stay Safe partneriai skatina skirti ypatingą dėmesį iššūkiams, su kuriais susiduria psichosocialinę negalią turinčios moterys, patiriančios smurtą dėl lyties, seksualinį smurtą bei priekabiavimą.

Šiandien paskelbtas tarptautinis tyrimas, kurį atliko projekto partneriai Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, atskleidžia, kad moterys, turinčios psichosocialinę negalią, nors ir turi didžiausią riziką tapti smurto dėl lyties aukomis[1], dažnai yra nepajėgios ar negalinčios pranešti apie smurtą ar kreiptis pagalbos. O, jei jos vis dėlto ieško pagalbos, susiduriama su fizinėmis, išteklių ir požiūrio kliūtimis, nes smurto dėl lyties srities specialistai gali būti nesusipažinę, kaip dirbti su neįgaliomis moterimis, o neįgaliųjų sektoriaus darbuotojai gali būti neapmokyti spręsti smurtavimo situacijas.

„Stay Safe“ prisidės prie šių problemų sprendimo įgyvendinant intervencijas, skirtas didinti informuotumą ir šviesti neįgalias moteris, kaip atpažinti bei reaguoti į seksualinį priekabiavimą, o kartu – mokyti specialistus, dirbančius neįgaliųjų ir smurto dėl lyties srityje, kaip atpažinti seksualinio priekabiavimo riziką, su kuria susiduria psichosocialinę negalią turinčios moterys ir kaip suteikti joms paramą.

Tyrimų ataskaitas galima atsisiųsti iš: https://staysafeproject.eu/outputs/

Projektą galima sekti www.staysafeproject.eu


[1] Hughes, Karen, et al. „Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies.“ The Lancet 379.9826 (2012): 1621-1629. –