Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti. Viena iš veiklų yra užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą (viešas diskusijas, konsultacijų teikimą, pozityvaus moterų politikių įvaizdžio viešinimą ir kt.) visuose Lietuvos regionuose. Tuo tikslu 2016 m. lapkričio 15 dieną Kauno moters užimtumo informacijos centre įvyko politikių klubo „Milda“ susitikimas. Klubas „MILDA“ (Moterų Iniciatyva Lietuvoje Demokratijai Augti) susibūrė 2002 m. gruodį prie KMUIC, kuris vienija 40 politikių iš įvairių politinių partijų. Klubui vadovauja rotacijos principu kiekvienais metais išrinkta prezidentė.  Šio klubo tikslai – siekti lyčių lygių galimybių politikoje, skatinti moteris labiau įsitraukti į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, didinti moterų kompetenciją ir patirtį rengiant seminarus ir konferencijas, kad jos efektyviai dalyvautų rinkimuose, politikoje ir būtų renkamos į politines aukštumas.

Susitikimo metu susirinkusios klubo narės diskutavo apie tai, kaip užtikrinti moterų politikių klubų narių aktyvumą Kauno mieste bei suaktyvinti jų dalyvavimą politikoje vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Svarstytos priežastys,  trukdančios moterims siekti politinės karjeros, bei aptarti socialiniai tinklai, galintys tapti tramplynu politikės karjeroje. Moterys taip pat dalinosi idėjomis, kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų politikių klubų tinklą visoje Lietuvoje bei jų tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą politikoje, kadangi 2016 m. LR Seimo rinkimuose palyginti su 2012 m. rinkimais moterų skaičius sumažėjo (2012 metais LR Seime buvo 33 moterys, t. y. 24 proc. nuo bendros LR Seimo sudėties, dabar – 30 moterų, t. y. 21 procentas).

Aktyviausios klubo narės nusprendė š. m. lapkričio 30 d. dalyvauti labdaros renginyje „Kauno Damos Pyragas”.  Taip pat vyks paskaita „Nuo ROPIŲ iki CEPELINŲ“, kurioje bus pateikti  įdomiausi faktai ir tikros istorijos apie LDK laikų virtuvę.  Šiuo renginiu norima atgaivinti gražią tradiciją, kuomet tarpukariu karininkų žmonos labdaros tikslais mėgdavo kepti pyragus.

Kauno moters užimtumo informacijos centras

info@muic.lt

Projektą finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija