[:LT]

2016 metų balandžio 7 d. Anykščių Moterų užimtumo ir informacijos centre įvyko devintasis Jungtinių Tautų (JT) visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėsenos seminaras. Seminaro metu buvo atkreiptas dėmesys į:

  1. vyresnio amžiaus moterų problemas,
  2. moterų NVO finansavimą,
  3. smurto artimoje aplinkoje klausimų sprendimo aktualumą.

NVO išreiškė susirūpinimą, jog mažų miestelių moterų NVO negali dalyvausti dideliuose projektuose, tad siūlė šią problemą spręsti, skirstant finansavimą atskirai mažiems ir dideliems projektams arba jungtiniams projektams, kurie taip pat nukreipti ir į mažus miestelius

.IMG_2630 (2) IMG_2633 IMG_2635

2016 metų balandžio 14 d. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centre įvyko paskutinis dešimtasis seminaras. Šiame seminare taip pat dalyvavo 3 vyrai, jų tarpe ir naujai išrinktas Kretingos Vyrų krizių centro pirmininkas, neįgaliųjų centro vadovas, buvęs Kretingos meras. Vyko įdomios diskusijos tiek dėl stereotipų, tiek dėl kvotų klausimo (laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo). Diskusijos buvo labai aštrios, nors ir ne pirmą kartą buvo diskutuojama šiais klausimais ankstenių seminarų metu. Dalyviams nebuvo aišku, kas tas lobizmas, pati CEDAW konvencija (CEDAW konvencijos įgyvendinimo mechanizmas bei aktyvus NVO įtraukimas į CEDAW įgyvendinimo stebėseną). Iškilo klausimų ir apie tolimesnį NVO bendradarbiavimą ir šešėlinę CEDAW ataskaitą. Mokymuose taip pat buvo pristatyti bei aptarti 2015 m. gegužės 26 d. ir 2016 m. kovo 8 d. konferencijos dalyvių “Seimas kitaip” Lietuvos Moterų lobistinės organizacijos (LMLO) parengti kreipimaisi. Dalyviai aptarė mokymų naudą ir šių seminarų tęstinumo būtinybę.

IMG_2669 IMG_2674 IMG_2676 IMG_2682 IMG_2683 IMG_2686

[:]