[:LT]2016 metų vasario 29 d. Jonavoje vyko šeštasis Jungtinių Tautų (JT) visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėsenos seminaras.

Jo metu buvo aktyviai diskutuota tema, kad Lietuva buvo paprašyta atsiskaityti CEDAW komitetui pakartotinai 2016 metais: institucinių moterų stiprinimas bei smurto prieš moteris problemų sprendimas.

Ypatingai svarbi pasirodė rekomendacija dėl smurto prevencijos strategijos, nes Jonavoje nors ir yra 2 šioje srityje veikiantys centrai, tačiau jie neturi pakankamo finansavimo.

Vykdant šią rekomendaciją buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad labai svarbu moterų ir vyrų lygių galimybių klausimų sprendimus galima būtų įvykdyti ir savivaldybių lygmeniu.

Aptarta galimybė teikti Jonavos savivaldybei paraiškas dėl smurto prevencijos srityje dirbančių organizacijų stiprinimo ir jų veiklos efektyvumo užtikrinimo.

Kai kurioms seminaro dalyvėms buvo visai naujas „laikinųjų specialiųjų priemonių“ terminas.

Išaiškinus šią sąvoką, dalyvės tikrai pritarė, kad tokios priemonės būtų veiksmingos, jeigu būtų sudaryta galimybė jas taikyti supaprastinta tvarka, t. y. savivaldybių, ministerijų lygmeniu, o ne įstatymų nustatyta tvarka.

Dalyviai dėkojo ir prašė kuo daugiau tokių seminarų.

 

12321417_1043688435703019_4064226775222708412_n 12799107_1043688685702994_952063992970335914_n 12819217_1043688592369670_5841559310336088533_o FullSizeRender[:]