2015 m.  kovo 6 dieną, Vilniuje įvyko LMLO narių susitikimas su premjeru A. Butkevičiumi. Tarptautinės moters dienos proga, LMLO narės susirinko dalykinių pusryčių su premjeru, kurių metu buvo aptarta valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa, kuri veiks 2015-2021 metais. Tai labai svarbus institucinis instrumentas, suteikiantis galimybę spręsti vis dar aštrias lyčių nelygybės problemas visuomenėje. Tačiau atsižvelgiant į JT Komiteto rekomendacijas svarbu stiprinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lyčių lygybės skyriaus pajėgumus, skiriant didesnius finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat buvo kalbama apie Stambulo konvenciją. Lietuvoje smurto prieš moteris problema išlieka aktuali. Todėl svarbu kuo greičiau ratifikuoti Stambulo konvenciją, kuri numato labai kompleksiškas poveikio, prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems priemones. Šios konvencijos ratifikavimas padėtų kovą su smurtu pakelti į kokybiškai naują lygį, siekti europinių standartų. Buvo aptarta, darbo ir įsipareigojimų šeimai derinimas, kaip viena iš lyčių lygybės planavimo darbo vietoje krypčių.Taip pat buvo pasidžiaugta, kad 2014 spalio 1 d. įsigaliojo „Moterų ir vyrų lygių galimybių“ įstatymo pataisos. Šios pataisos reglamentuoja, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo užtikrinti  visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės; rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti; įstatymų nustatyta tvarka remti viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes. Tačiau šiam įstatymui dar nėra parengti poįstatiminiai aktai. Susitikimo metu LMLO narės pateikė pasiūlymus šioms pataisoms įgyvendinti. Abipusiu susitarimu nutarta tokius pasitarimus su LMLO narėmis rengti kas pusę metų siekiant užtikrinti tęstinumą darbuose.

Straipsnį parengė

Specialistė viešiesiems ryšiams

Justė Žukauskienė

 

 

Pusryčiai su premjeru - 2015 03 06 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-16 Pusryčiai su premjeru - 2015 03 06 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-39 Pusryčiai su premjeru - 2015 03 06 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-20 Pusryčiai su premjeru - 2015 03 06 (Nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)-10