Šių metų vasario 18 d., prestižiniame Europos lyčių lygybės institute (EIGE) įvyko konferencija „50/50 – Už lyčių balansą savivaldoje“. Konferencija sukvietė per šimtą dalyvių: savivaldybių atstovus, įvairių nevyriausybinių organizacijų narius, jaunimo organizacijų atstovus, politinių partijų narius bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojus.

Konferencija „50/50 – Už lyčių balansą politikoje“ – tai dar vienas novatoriško projekto „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“ atgarsis. Šįkart LMLO siekia tiesiogiai įtakoti lyčių lygybės politikos įgyvendinimo nacionalinį institucinį mechanizmą per politiką formuojančius politikus, valstybės klerkus bei pilietinės visuomenės organizacijas, raginant atsibusti ir drąsiai pažvelgti į moterų ir vyrų problemas, sąlygotas ne vienodo požiūrio į lytį. Tik subalansuotas ir pilnavertis moterų bei vyrų dalyvavimas visose gyvenimo srityse gali užtikrinti darnią visuomenės plėtrą, visapusišką socialinę bei ekonominę gerovę. Bet kyla retorinis klausimas, ar institucijos yra pasiruošusios ir pasirengusios pokyčiams?

Į konferenciją susirinkusius dalyvius sveikino EIGE direktorė Virginija Langbakk, kuri pristatė moterų ir vyrų padėtį politikoje ir darbo rinkoje, išryškindama blogą padėtį Lietuvos moterų atžvilgiu. Vanda Juršėnienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja, pristatė Moterų ir vyrų lygių galimybių veiksmų programą bei jos strateginę reikšmę lyčių lygybės politikos įgyvendinimui. LR Prezidentės patarėja Gaja Bartusevičiūtė, aptarė tris pagrindinius žingsnius, kaip tinklų stiprinimas, sąmoningumo priemonės jaunimui bei teigiamo moters politikės įvaizdžio žiniasklaidoje kūrimas, kurie anot patarėjos galėtų potencialiai padidinti moterų skaičių politikoje. Įvadinę sesiją uždarė Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė Jūratė Puidienė, kuri pristatė MILDOS projektą.

Žodį apie lyčių lygybės užtikrinimą savivaldybėse tarė Jūratė Šeduikienė (Moterų informacijos centras) ir Roma Žakaitienė (Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė), o visą diskusiją moderavo Liudmila Mecajeva (Socialinių inovacijų fondas). J. Šeduikienė pateikė pasiūlymus dėl lyčių lygybės įgyvendinimo savivaldybėse ir jų veikloje, siekiant užtikrinti formuojamos politikos lygiavertį poveikį abiems lytims. R. Žakaitienė teigė, kad didelį susirūpinimą šiandien kelia itin mažas moterų politikių, kandidatuojančių į savivaldybių merų postą.

Po pietų vyko interaktyvi diskusija, kurią moderavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrys Antanaitis. Buvo siekiama atsakyti į tokius klausimus: kuo skiriasi moteriškas ir vyriškas vadovavimo savivaldybei stilius? Koks tinkamiausias amžius tapti savivaldybės tarybos nariu ar meru? Kaip prie lyčių lygybės politikos įgyvendinimo galėtų prisidėti žiniasklaida? Taigi konferencijos metu virė karštos diskusijos apie tai kokią patirtį gali turėti žmogus, kuris 21 metų eina į politiką, tačiau jaunieji politinių partijų atstovai davė stiprų atkirtį į mestą kritiką,teigdami, kad jaunas žmogus jau nuo 15 metų būti sąmoningas ir turėti adekvatų suvokimą  visuomenėje vyraujančioms problemoms. Taip pat kalbant apie vyriško ir moteriško vadovavimo stilių, Lietuvos laisvės sąjungos atstovai Erikas Tamašauskas ir Janina Petrikienė teigė, kad moterims nėra ko bijoti dalyvauti politikoje, ir vadovavimo stilius net nepriklauso nuo lyties, kadangi svarbų vaidmenį atlieka charizmatinė asmenybė bei lyderio savybės, kurios būdingos tiek moterims, tiek vyrams. Demokratinėje santvarkoje ketvirtąją valdžia vadinama žiniasklaida susilaukė daugiausia kritikos dėl to, kad dažnai yra peržengiamos politikų viešumo ribos bei kėlė klausimo ar politika netapo purvina dėl žurnalistų reitingų. Galbūt tokia susidariusi situacija ir lemia moterų nenorą dalyvauti politikoje. Po ilgų diskusijų konferenciją užbaigė ir konferencijoje dalyvavusiems pranešėjams padėkojo Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė Jūratė Puidienė, palinkėdama savivaldos rinkimuose nepamiršti reitinguoti moteris!

Straipsnį parengė

Specialistė viešiesiems ryšiams

Laura Sinkevičiūtė