ANYKŠČIŲ MOTERŲ UŽIMTUMO IR INFORMACIJOS CENTRAS

logo

ANYKŠČIŲ MOTERŲ UŽIMTUMO IR INFORMACIJOS CENTRAS

ANYKSCIAI 1AMUIC – visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. MUIC vienija įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, kad jos galėtų maksimaliai išreikšti savo kūrybines galias, vykdydamos pilietines, motinystės ir šeimos priedermes. Mūsų misija – pagerinti moterų padėtį rajone, mažinant jų socialinę atskirtį, sprendžiant moterų užimtumo, verslo kūrimo, integracijos į darbo rinką lygiateisiškumo principais , klausimus.

KONTAKTAI:

Adresas: Jono Bilūno 7, Anykščiai, Lietuva, LT -29113

Tel.: +370 615 45464

El.paštas: anyksciumoterys@gmail.com

Web: www.amuic.lt