[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Alytaus rajono savivaldybė

Rajono infrastruktūros objektų priežiūra

Viešųjų erdvių priežiūra (šaligatvių valymas, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra ir t.t.), eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas (prižiūrimi pastatyti kelio ženklai, įrengiami nauji kelio ženklai), atliekami kasmetiniai rajono kelių, ir kaimų gatvių priežiūros darbai.

Savivaldybės teritorijoje įrengtos viešos erdvės, kuriose sudarytos sąlygos poilsiui tiek moterims, tiek vyrams (įrengti treniruokliai, poilsio zonos).

Įrengtos sporto aikštės bei sporto salės pritaikytos tiek vyrų, tiek moterų sportui.

Organizuojami sporto užsiėmimai neutralūs lyties atžvilgiu.

Rajone veikia vaikų 5 dienos centrai, neįgaliųjų dienos centras, kuriame lankytis sudarytos sąlygos tiek vyrams, tiek moterims.

Organizuojamas  vaikų pavežėjimas į mokyklas ir po pamokų į namus. 

Druskininkų rajono savivaldybė
Savivaldybė 2016 ir 2017 m. apdovanota už moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimą gerinant savivaldos infrastruktūrą.

Druskininkų savivaldybės įgyvendinami infrastruktūros gerinimo projektai prisideda prie lygių vyrų ir moterų galimybių užtikrinimo, nes projektų tikslai skirti visiems Druskininkų savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams. Druskininkų savivaldybė užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis nediskriminavimo principo, viešieji pirkimai Druskininkų savivaldybėje yra vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo principus – tai taip pat užtikrina skaidrumą ir nediskriminavimą.

Investicijų į Druskininkų savivaldybės infrastruktūrą rezultatus ir naudą jaučia Druskininkų savivaldybės žmonės ir kurorto svečiai: rekonstruotos arba naujai įrengtos aikštės, parkai,  gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio zonos, sutvarkyta kita infrastruktūra.  Įgyvendinant regioninės politikos priemones Druskininkuose iki 2017 m. spalio mėn. buvo renovuota apie 30 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų namų (iš visų renovuotinų namų, pastatytų iki 1993 metų, buvo renovuoti 42 proc.). Druskininkų savivaldybėje daugiabučių renovacija vykdoma kompleksiškai: tvarkomas ne tik namas, bet ir jo aplinka: automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimų aikštelės, kitos viešosios erdvės ir pan. Siekiama atnaujinti ištisus kvartalus ir sukurti naują gyvenimo kokybę tieks vyrams, tiek ir moterims.

Druskininkų savivaldybėje didelis dėmesys skiriamas transporto infrastruktūros plėtojimui, užtikrinant tinkamą transporto srautų valdymą, spūsčių išvengimą, stovėjimo aikštelių prieinamumą, patogų privažiavimą prie švietimo, kultūros ir kitas paslaugas teikiančių įstaigų. Pavyzdžiui, Druskininkų savivaldybė, rengdama darnaus judumo planą, gyventojų apklausų metu nustatė, kad moterims svarbu, jog autobuso maršrutas eitų pro vaikų darželį, parduotuvę ir darbovietę. Taip pat pastebėta, kad Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos lokalizacija ir vietinių gyventojų įpročiai formuoja susisiekimo spūstis – ryte dalis tėvų atveža vaikus į „Atgimimo“ mokyklą ir juos paleidžia ties šviesoforu prie IKI parduotuvės. Toje vietoje įrengta įvaža yra per trumpa ir kelia nepatogumų kitiems eismo dalyviams. 2018 m. Druskininkų savivaldybė rekonstruos M. K. Čiurlionio gatvės atkarpą nuo Vytauto g. ir Veisiejų g. sankirtų ir įrengs specialų mokinių įlaipinimo-išlaipinimo įvažiavimą ties „Atgimimo“ mokykla ir taip išspręs eismo spūsčių problemą bei užtikrins saugumą.

Jonavos rajono savivaldybė

Jonavos rajono ilgalaikiame strateginiame plėtros plane iki 2021 m. yra įtraukta priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes savivaldos infrastruktūros gerinime:

1. Miesto gyvenamuosiuose kvartaluose suprojektuotos ir įrengtos poilsio ir sporto aikštelės, pritaikytos moterų ir vyrų, tėvų su vaikais, pagyvenusių žmonių poilsiui, sportinių poreikių tenkinimui.

2. Plėtojant miesto infrastruktūrą, užtikrinama, kad šaligatvių, aikščių, stotelių, žaidimo aikštelių, pasivaikščiojimo zonų įrengimas būtų pritaikytas abiejų lyčių poreikiams.

3. Prie naujai įsteigtų pramoninių, prekybos centrų užtikrinamas juose dirbantiems darbuotojams viešojo transporto tinklo prieinamumas ir lankstumas, tuo sudarant sąlygas darbo ir šeimos suderinamumui.

4. Siekiant padėti išspręsti darbo ir šeimos derinimo problemas vaikus auginančioms šeimoms,  kuriami vaikų dienos centrai.

5. Vaikų darželiai dirba ištisus metus.

6. Vykdomas nemokamas vaikų iš kaimiškų vietovių atvežimas-nuvežimas į vaikų priežiūros įstaigas.

Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko rajone veikia Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centras. Siekiant jam padėti įgyvendinti įvairius projektus, skatinti/užtikrinti moterų ir vyrų lygybę, ir vykdyti svarbią rajonui veiklą, Jurbarko rajono savivaldybės taryba šiam centrui yra suteikusi panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas.

Tauragės rajono savivaldybė

Priemonė ,, Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas“ – įgyvendinant priemonę miesto teritorijoje yra įrengtos viešosios sporto, žaidimų ir poilsio zonos. Įrengtomis viešosios sporto, žaidimų ir poilsio zonomis turi vienodas galimybes naudotis visi gyventojai, nepaisant jų amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Statybos, Kultūros ir sporto skyriai, priemonę įgyvendina Tauragės miesto seniūnija).

2017-06-01 Tauragės mieste, didžiausiame gyvenamųjų namų kvartale atidaryta 1 000 kv. m. ploto moderni žaidimų-poilsio aikštelė, suskirstyta į tris zonas – vaikų, paauglių ir senjorų. Kiekvienoje zonoje įrengti amžių, poreikius atitinkantys sporto ir poilsio įrenginiai. Aikštelės įrengimui iš savivaldybės biudžeto skirta 134 835,20 Eur.

2017 m. atidaryta pirmoji rajone šunų dresavimo aikštelė sudaro vienodas galimybes gyvūnų mylėtojams naudotis atvira, nemokama aktyvaus su augintiniu laisvalaikio praleidimo infrastruktūra.

2017 m. buvusiame kariniame miestelyje, apleistoje teritorijoje pradėti vykdyti Bendruomenių ir laisvalaikio centro įrengimo darbai. Įrengtame naujame centre veiks sporto klubas, jaunimo centras, uždaras futbolo maniežas, šokių-repeticijų salė, kino salė, kavinė, planuojamos teikti ir apgyvendinimo paslaugos. Įrengimo darbų vertė daugiau kaip 1,5 mln. Eur.

Priemonė ,,Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas ir/ar remontas“ – priemonė skirta plėtoti automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūrą Tauragės mieste ir rajone, siekiant užtikrinti geresnį susisiekimą, automobilių statymą bei išspręsti saugaus eismo problemas. Atliekami automobilių stovėjimo aikštelių statybos ir/ar remonto ir/ar rekonstrukcijos darbai, siekiant plėsti automobilių statymo vietų skaičių, sudarant vienodas saugaus judėjimo daugiabučių namų kiemuose ar prie visuomeninės paskirties objektų sąlygas ir galimybes visiems gyventojams, tame tarpe ir neįgaliesiems (už veiklų įgyvendinimą atsakingas savivaldybės Statybos skyrius, miesto seniūnija).

Priemonė ,,Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas“ – skirta gerinti ir plėsti pėsčiųjų-dviračių takų/šaligatvių tinklą, gerinti jų būklę, sudaryti galimybę fizinę negalią turinčių asmenų, vaikų ir senjorų saugiam judumui, taip užtikrinant saugias eismo sąlygas bei gyvenamosios vietovės patrauklumą.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]