[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Raseinių rajono savivaldybė
Savivaldybė 2017 m. apdovanota už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse.

Raseinių krizių centras vykdo projektą „Moterų ir vyrų lygybė.“

Projekto tikslas –  nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas.

Projekto veiklos:

Viešųjų ryšių plėtojimas apie projekto tikslus, uždavinius ir progresą. Projekto pristatymo darbai (straipsnis) ir jo viešinimo darbai (nuorodos įvairiuose internetiniuose portaluose, informacijos pateikimas internetinėse svetainėse, projekto viešinimo darbai).   

Apskritojo stalo diskusijos. Jų metu bus aptarti  projekto veiklos koordinavimo klausimai, bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis galimybės. Numatome bendradarbiauti su Raseinių soroptimisčių klubu, savivaldybės administracija, Raseinių miesto vietos veiklos grupe, Raseinių r. sav. visuomenės sveikatos biuru.

Konferencija visuomenei. Dalyviams bus išsamiai pateiktos lyčių lygybės užtikrinimo Lietuvoje problemos ir sprendimo būdai, neįgaliųjų teisės ir valstybės pagalbos galimybės, tolerancijos svarba kitokios lytinės orientacijos, religijos atstovams. Bus siekiama suinteresuoti, keisti požiūrį į vyro ir moters, vyresnių žmonių indėlį ir vaidmenį  ekonominėje veikloje, keičiant stereotipus, priimant sprendimus, dirbant politikoje ir žiniasklaidoje . Mokymus ir paskaitas ves atitinkamų sričių specialistai.

Institucinių gebėjimų stiprinimas. Bus organizuojami tiksliniai mokymai, diskusijos projekto vykdytojams, partneriams. Efektyviam bendradarbiavimui reikalingos žinios, kurios prisidės prie gyventojų aktyvinimo, ugdymo, skatinimo, formuos veiklias ir savimi pasitikinčias asmenybes, sustiprės partnerystė tarp bendradarbiaujančių institucijų, bus sustiprinti atstovavimo gebėjimai.

Individualios psichologo konsultacijos. Moterims bus keliamas pasitikėjimas savimi, keliama motyvacija priimant sprendimus, kuriant moters karjerai palankią aplinką.

Gerosios  praktikos pasidalinimas.  Moterys, kurios dirba politikoje, pasiekusios rezultatų verslo srityje, pasidalins patirtimi kaimiškose bendruomenėse.

Informacija žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Parengiame straipsnius apie projektinę veiklą ir juos platina žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse.

Projekto laikotarpiu skatiname moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kuriant moterų karjerai palankią aplinką.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa. Įgyvendinant priemones  trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo lyties vienodomis sąlygomis moterims ir vyrams, sudaromos vienodos sąlygos paslaugų teikimo srityje. Socialinės pašalpos, kompensacijos skiriamos nediskriminuojant nei vienos iš lyčių. Vienodos sąlygos sudarant sąlygas sveikatos srityje. Nėra diskriminacijos įdarbinant gydytojus, vienodos sąlygos moterims ir vyrams. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja renginius šeimai, sudarydamas vienodas sąlygas moterims ir vyrams kartu dalyvauti renginiuose.  Įgyvendinant  Kultūros plėtros programą organizuojami įvairūs renginiai šeimoms, kur dalyvauja vyrai ir moterys. Organizuojami renginiai bendruomenėse, kur pirmininkais moterys ir vyrai, renginiuose dalyvauja šeimos.

„Šeimų spartakiada“. 

Šeima – moteris ir vyras, turi didelę reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeimoje mes jaučiamės saugūs, išklausomi, paguodžiami, palaikomi, esame reikalingi ir mylimi. Be šeimos ir artimųjų mes esame niekas. Šeimoje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė.

Kiekvienoje šeimoje yra puoselėjamos tam tikros vertybės ir nuostatos, kurias tėvai nori perduoti savo vaikams. Dažniausiais svarbiausiomis laikomos tos, kurių mus mokė mūsų tėvai. Paprastai tai, kas buvo svarbu mūsų tėvams auklėjant mus, tebėra svarbu ir mums auklėjant savo vaikus.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus kartu su Paežerių kaimo bendruomene „Aukso ragas“ šiais metais šeimas kvietė dalyvauti į du šeimoms skirtus renginius. Velykinėje šeimų šventėje šeimos su vaikučiais galėjo pasimokyti nusimarginti kiaušinį, pasigaminti žvakelę, nusivyti virvelę, išgirsti Velykų bobutės bei velykinių kiškių pamokymų ir sužinoti apie šios šventės papročius. Vaikučiai su mamytėm ir tėveliais spalvingais raštais margino Velykų simbolį milžinišką kiaušinį.

Skatinant sveiką gyvenimo būdą, bei turiningą laisvalaikio praleidimą, organizuota sporto šventė „Šeimų spartakiada“. Įvairiose rungtyse – futbolo, krepšinio, šachmatų turnyre, lobio ieškojime, estafečių rungtyse, mamos ir tėčiai su savo atžalomis rungtyniavo dėl sportiškiausios šeimos vardo. Pertraukėlių metu tarp rungčių šeimos galėjo pasimokyti šokti Zumbą.

Šeimų spartakiada

Šeimų spartakiada

Druskininkų rajono savivaldybė

Plėtojant socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms asmenų grupėms, moterų ir vyrų lygybei pasiekti būtinas vienodas moterims ir vyrams paslaugų prieinamumas. Druskininkų savivaldybė teikdama socialinės priežiūros paslaugas užtikrina proporcingą paslaugų suteikimą tiek vyrams, tiek moterims. Modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą Savivaldybėje įkurti 2 savarankiško gyvenimo namai, kuriuose šiuo metu apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama 18 moterų ir 18 vyrų. Teikiant socialinės priežiūros paslaugas, skatinama ir ugdoma moterų ir vyrų saviraiška pagal turimus gebėjimus, kompensuojami prarasti ar nesami savarankiško gyvenimo įgūdžiai bei jiems suteikiama galimybė tenkinti esminius poreikius, plėtoti savo gyvenimo ir buities įgūdžius, gyventi pilnavertį gyvenimą.

Socialinė sritis. Lyčių lygybė – tai vienas iš pagrindinių demokratijos principų. Tam, kad ši lygybė būtų pasiekta, ji turi būti ne tik formaliai įteisinta, bet ir veiksmingai pritaikoma visuose gyvenimo aspektuose: politiniame, ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame. Teikiant socialines paslaugas Druskininkų savivaldybėje lyčių lygybė  moterims ir vyrams grindžiama lygiomis teisėmis bei galimybėmis gauti įvairias socialines paslaugas nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, negalios, tautybės, gaunamų pajamų ar socialinės padėties. Druskininkų savivaldybėje 2016 metais socialinės paslaugos buvo suteiktos 5,2 tūkst. savivaldybės gyventojų.  

Sveikatos sritis. Druskininkų savivaldybėje organizuojant įvairius sveikatinimo renginius, stengiamasi įtraukti visus savivaldybės gyventojus, pasiūlyti ir vyrams, ir moterims aktualių ir įdomių veiklų.

Vykdomas praktinių užsiėmimų, paskaitų ciklas „Nėščiųjų mokyklėlė“, kuri skirta ne tik besilaukiančioms mamoms bet ir tėčiams, kadangi suteikiama bendra informacija abejoms lytims apie vaikų infekcinius susirgimus, jų komplikacijas, apsisaugojimo būdus, vaikų skiepų kalendorių, pasiruošimą gimdymui, naujagimio kūno priežiūrą. Organizuojama „Sveikatos stotelė“, kurioje atliekama kūno masės analizė, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais, atliekami kraujo tyrimai, matuojamas arterinis kraujo spaudimas, abejoms lytims.

Savivaldybėje vykdomos prevencinės sveikatinimo programos, skirtos ir vyrams, ir moterims: Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydamas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą mokyklose organizuodamas įvairias veiklas taip pat atsižvelgia į abi lytis. Mokyklose organizuojami įvairūs renginiai (protų mūšiai, akcijos, teminės pamokos, parodos, konkursai), rengiamos išvykos įvairiomis priemonėmis (dviračiais, riedučiais, riedlentėmis). Jų metu dalyvauja visi, tiek berniukai, tiek mergaitės. Visi mokykloje vykstantys sveikatinimo, švietėjiški ar profilaktiniai renginiai yra skirti visai bendruomenei, neišskiriant pagal lytį.

Sporto sritis. Druskininkų savivaldybėje yra sudarytos sąlygos, kad sporto veikloje galėtų dalyvauti tiek vyrai, tiek ir moterys. Modernizuota ir plėtojama savivaldybės materialinė sporto bazė, atsižvelgiant  į lyčių poreikius. Veikiantys modernūs sporto klubai, treniruoklių salės, miesto sporto aikštynai bei sporto bazės, kuriose noriai sportuoja savivaldybės gyventojai ir svečiai.

2016-2017 m. m. Druskininkų sporto centre buvo vykdomos krepšinio, rankinio, futbolo, tinklinio lengvosios atletikos, kalnų slidinėjimo sporto šakų programos. 2016 metais Centro sporto šakų programose dalyvavo 315 savivaldybės mokinių. Suformuotos 6 pradinio rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 3 meistriškumo tobulinimo grupės. Nacionalinėse vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo, krepšinio, rankinio, lengvosios atletikos, tinklinio, futbolo pirmenybėse bei čempionatuose dalyvavo 23 mokinių komandos. Visose sporto šakose yra sudarytos galimybės sportuoti tiek berniukams, tiek mergaitėms.

2016 metais Druskininkų savivaldybėje buvo organizuota 84 sportiniai renginiai (įvairios tarptautinės draugiškos, nacionalinės ir regioninės varžybos, Druskininkų savivaldybės įvairių sporto šakų čempionatai, pirmenybės, sporto šventės, moksleivių sporto varžybos, seniūnijų varžybos). Visi minėti renginiai buvo organizuojami, atsižvelgiant  į lyčių poreikius.

Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos kiekvienais metais turi galimybę pasirinkti, kokiose Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvaus. Pateiktame varžybų sąraše visose sporto šakose gali dalyvauti tiek mergaitės, tiek berniukai. Druskininkų savivaldybė turi išskirtines galimybes, kad vaikai  galėtų mokytis  slidinėti žiemos pramogų komplekse Druskininkų Snow arenoje ir mokytis plaukti Druskininkų vandens parke.

Druskininkuose vyksta  sporto stovyklos (2016 m. – 23 stovyklos) Lietuvos ir užsienio įvairių sporto šakų rinktinėms ir sporto klubų komandoms, Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus vaikinų rinktinėms (Lietuvos U16, U17, U18, U20, Ukrainos U16, Latvijos U20), Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus merginų rinktinėms (Lietuvos U16, U20, Latvijos U20), Baltarusijos vyrų nacionalinės krepšinio rinktinei, Lietuvos ir užsienio vyrų ir moterų krepšinio sporto klubų komandoms: Sachalino BC „Sachalin“, Minsko „Tsmoki“, Kazachstano „Okzhetpes“, vyko Turkmėnijos vaikinų krepšinio stovykla, Norvegijos vaikinų krepšinio stovykla,  Vilniaus BC „Lietuvos rytas“ Šakių „Vytis“, Maskvos „Dinamo“, Surgutas „Universitet“, Kazakstano „Astana“, Kaliningrado kūno kultūros ir sporto universiteto krepšinio komandų stovyklos.

Druskininkų savivaldybė iš ES struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendradarbiaudama su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atnaujino ir sutvarkė sporto infrastruktūrą savivaldybėje. Druskininkuose veikia pasaulinio lygio sporto kompleksai ir sudarytos visos sąlygos aktyviam sportui.

Prie visų Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų įrengtos ir atnaujintos sporto bazės, kuriomis naudojasi ne tik Druskininkų savivaldybės gyventojai, kurorto svečiai, bet ir atvykstančios profesionalios komandos iš įvairių pasaulio šalių treniruotis. Iš viso prie Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veikia 5 multifunkcinės aikštelės, 3 sporto aikštynai, krepšinio ir treniruoklių aikštelės.

2016 metais Druskininkų savivaldybėje veikė 20 sporto klubų ir 2 viešosios sporto įstaigos. 9 sporto klubai 2016 metais iš Druskininkų savivaldybės biudžeto gavo finansavimą – 9000 eurų. Iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybės lėšų buvo vykdomas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą sportą projektas, kurio metu neįgalieji turėjo išskirtines galimybes pasinaudoti slidinėjimo paslaugomis Snow arenoje.

Druskininkuose veikianti Snow arena – tai vienintelis visus metus veikiantis žiemos pramogų kompleksas Baltijos šalyse. 8 hektarų teritorijoje įrengtos trys slidinėjimo trasos, skirtos kalnų slidinėjimo ir snieglenčių sportui. Didžiausias pasaulyje slidinėjimo kompleksų vertinimo portalas Skiresort.info Snow Arenai suteikė aukščiausią įvertinimą – 5 žvaigždutes. Ištisus metus slidinėjimo arenoje vyksta įvairiausi sportiniai renginiai, vykdomos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio žiemos žaidynės.

Druskininkuose  atidarytas istorinis K. Dineikos parkas, kuriame sudarytos sąlygos visiems norintiems aktyviai ir sveikai leisti laiką – sportuoti gimnastikos ir sporto aikštelėse bei mechaninių treniruoklių take.

Druskininkų savivaldybėje 2016 metais veikė 10 kaimiškųjų bendruomenių, iš kurių  dauguma turi savo bendruomenių namus, prie kai kurių yra įrengtos multifunkcinės sporto aikštelės, treniruoklių aikštelės. Tai labai svarbus pasiekimas – sudarytos sąlygos sportuoti kaimiškųjų vietovių gyventojams.

Visi sporto infrastruktūros objektai Druskininkų savivaldybėje buvo statomi ir įrenginėjami užtikrinant, kad būtų užtikrintos lygios moterų ir vyrų galimybės, atsižvelgta ir į vyrų, ir į moterų pomėgius ir poreikius.

Kultūros sritis. Įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatus ir vykdant Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programą, Druskininkų savivaldybėje kultūrinė veikla plėtojama tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, profesionalaus ir mėgėjų meno dalinis rėmimas, kultūros srities asociacijų veiklos skatinimas, kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimas ir kt.

Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio leidiniai, formuojamas universalus dokumentų fondas, organizuojamas lankytojų aptarnavimas įvairia literatūra, diegiama Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema, plėtojamos interneto ir kitos modernių technologijų paslaugos, taip pat rengiami įvairūs kultūros renginiai.

Miesto muziejus kaupia, tyrinėja ir pristato visuomenei medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, rengia edukacines programas, organizuoja įvairius kultūros renginius, mokslinius- istorinius seminarus, aptarnauja muziejaus lankytojus, dalyvauja projektinėje veikloje.

Kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoja edukacines ir pramogines veiklas, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, bendradarbiauja su kultūros srities asociacijomis bei pavieniais menininkais, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir skatina kultūrinį turizmą.

Visos kultūros įstaigos savo veikloje siekia įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių principą. Šią temą aktualizuojantys ryškiausi renginiai 2017 metais – koncertai, parodos ir akcijos, skirtos Motinos, Tėvo, Šeimos dienoms paminėti. 2016 m. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė popietė Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės gimimo 130-osioms metinėms paminėti. Renginio metu VU lektorė daktarė Eglė Kačkutė, tyrinėjanti tokias temas, kaip lyginamoji moterų literatūra, psichologinė feminizmo teorija, pristatė Viktorijos Daujotytės monografiją „Sofija“.

Jonavos rajono savivaldybė

Jonavos rajono ilgalaikiame strateginiame plėtros plane iki 2021 m. yra įtraukta priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes socialinėje, sveikatos ir sporto bei kultūros srityse:

1. Organizuojamas senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia užimtumas, atsižvelgiant į skirtingų lyčių poreikius, skatinamas jų tarpusavio bendravimas.

2. Plečiamas paslaugų spektras neįgaliesiems. Skatinamas neįgalių moterų ir vyrų įsitraukimas į veiklas, jas pritaikant prie poreikio.

3. Vykdoma ligų prevencija, atsižvelgiant į skirtingų lyčių susirgimų specifiką rajone.

4. Rengiamos ir įgyvendinamos sveikatinimo programos bei prevencinės švietimo priemonės, jos vykdomos, užtikrinant abiejų lyčių dalyvavimą.

5. Kasmet analizuojamos moterų ir vyrų mirtingumo priežastys, skelbiama statistika pagal lytį.

6. Užtikrinamas ugdymosi veiklos tęstinumas ir mokinių užimtumas, padedantis tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, vaikų atostogų metu.

7. Rengiamos ir įgyvendinamos sporto plėtros programos, remiami sporto klubai ir siekiama, kad moterims ir vyrams būtų sudarytos vienodos galimybės juose sportuoti.

8. Atsižvelgiant į lyčių poreikius, modernizuojama ir plėtojama savivaldybės materialinė sporto bazė.

9. Plėtojamas dienos ir trumpalaikių socialinių paslaugų teikimas: vienišiems senyvo amžiaus asmenims, krizes šeimoje patyrusiems vyrams ir moterims, nepilnamečiams tėvams su kūdikiais.

10. Skatinamos bendruomenių ir NVO iniciatyvos, siekiama subalansuoto lyčių atstovavimo.

11. Plėtojamos rekreacinės teritorijos, pritaikytos įvairių visuomenės grupių poreikiams (vaikams, moterims, vyrams ir neįgaliems asmenims ).

12. Skatinamas gyventojų saviraiškos ir laisvalaikio užimtumas per sportą atsižvelgiant į skirtingus lyčių poreikius.

13. Nuolat rengiamos  ir vykdomos sveikatinimo programos moterims ir vyrams, atsižvelgiant į specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, propaguojant sveiką gyvenseną bei sveikatos stiprinimo priemones.

14. Remiamos alkoholio vartojimo prevencijos programos.

15. Organizuojami vieši renginiai, viešos diskusijos, vietinės televizijos ir radijo laidos, kuriose propaguojami lyčių lygybės klausimai.

16. Nuolat keičiamasi naudinga informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis lyčių lygybės srityse.

Tauragės rajono savivaldybė
Savivaldybė 2016 m. apdovanota „Už moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimą švietimo srityje“

Socialinėje srityje yra užtikrinamos lygios moterų ir vyrų galimybės gauti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties. Didelis dėmesys skiriamas bendruomeninių socialinių paslaugų plėtrai ir saugios socialinės aplinkos kūrimui, dalyvavimui įvairiapusėje veikloje ir socialinės atskirties mažinimui. Neįskaitant deleguotų funkcijų savivaldybėje vykdomos šios ilgalaikės ir tęstinės priemonės:

• Priemonė ,,Studentų rėmimas“ – vidutiniškai per metus yra skiriama parama 50 studentų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Švietimo ir Socialinės paramos skyriai);

• Priemonės ,,Socialinio būsto būklės gerinimas ir socialinio būsto fondo plėtra“ – savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų esamų socialinių būstų remontui, perkami, rekonstruojami ar kitais būdais teisėtai įsigyjami nauji gyvenamieji namai, jų dalys ar butai (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Statybos ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriai);

• Savivaldybės socialinių paslaugų teikimo 4 biudžetinių įstaigų ir jų struktūrinių padalinių veiklos užtikrinimo priemonės – savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose gauti kokybiškas ir savalaikes paslaugas turi vienodas galimybes ir vyrai, ir moterys. Iš biudžeto lėšų yra įgyvendinamos priemonės: ,,Vaiko dienos centrų ir kitų bendruomeninių socialinių paslaugų rėmimas“, ,,Nakvynės namų veiklos užtikrinimas“, ,,Moterų krizių centro veiklos užtikrinimas“, ,,Pirties subsidija“.

Nuo 2017 m. įgyvendinama priemonė ,,Socialinių globėjų veiklos finansavimas“ ir nuo 2018 m. bus įgyvendinama nauja priemonė ,,Šeimynų veiklos užtikrinimas“ (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, BĮ Tauragės Socialinių paslaugų centras ir nevyriausybinės organizacijos).

• Lygias galimybes vyrai ir moterys turi ir dalyvauja šių priemonių įgyvendinime: ,,Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems programos vykdymas“ (vidutiniškai per metus įgyvendinami 5 projektai, skirti neįgaliųjų moterų ir vyrų socialinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymui, palaikymui ar atkūrimui, sportiniam aktyvumui, meninių ir kultūrinių, pažintinių gebėjimų ugdymui), ,,Neįgaliųjų integracijos į visuomenę programos įgyvendinimas“ (vidutiniškai per metus įgyvendinama 10 projektų), ,,Paramos gausioms šeimoms, atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, teikimas“ (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, nevyriausybinės organizacijos).

Sveikatos srityje įgyvendinama ilgalaikė ir tęstinė priemonė ,,Visuomenės ir sveikatos aplinkos monitoravimo programa, sveikatos biuro paslaugų finansavimas“. Priemonės įgyvendinimas leidžia spręsti specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas (vykdomos prevencinės programos), užtikrinti visuomenės švietimą ir informavimą apie sveikatai stiprinančio elgesio įtaką gyvenimo trukmei ir sveikatą žalojančio elgesio pasekmes (organizuojami seminarai, praktiniai mokymai ir kiti sveikatinimo renginiai). Vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena, sistemingai renkami ir kaupiami Tauragės rajono gyventojų (moterų ir vyrų) sveikatos būklės ir jai įtakos turinčių veiksnių kitimo duomenys ir rodikliai. Už šių veiklų įgyvendinimą yra atsakinga savivaldybės gydytojas ir Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Taip pat įgyvendinama priemonė ,,Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ – siekiama, kad, nepaisant amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, būtų sudarytos lygios galimybės teikti ir gauti įvairiapuses, kokybiškas, saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos dalyvauja modernizavimo projektuose, įsigyja modernią įrangą, diegia kokybės vadybos sistemas.

Kultūros srityje įgyvendinama priemonė ,,Kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas“ – kultūrinės-meninės veiklos skatinimui ir kultūros prieinamumo didinimui vykdomas kultūros renginių rėmimo programos įgyvendinimas. Programa įgyvendinama sudarant vienodas galimybes tiek visiems gyventojams, nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties, dalyvauti kultūrinėje-meninėje veikloje, tiek vienodas galimybes kultūros paslaugų teikėjams teikti paslaugas. Yra organizuojami profesionalaus ir mėgėjų meno kultūriniai renginiai, valstybinių ir tradicinių švenčių minėjimai (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo kultūros įstaigos, kultūros paslaugų teikėjai).

Nuo 2016 m.  Tauragės rajono savivaldybės administracija ir Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga ,,Tauragės apskritasis stalas“ miesto Pilies aikštėje organizuoja Rugsėjo 1-osios šventę vaikams ir jų tėvams. Šventės metu vyksta jaunų vietos atlikėjų pasirodymai, pramogos, konkursai, sportinės rungtys ir kitos atrakcijos. Tai labai emocinga, suburianti bendruomenę šventė.

Sporto srityje įgyvendinama:

• Priemonė ,,Sporto centro veiklos užtikrinimas“. BĮ Tauragės Sporto centras ,,Bastilijos“ komplekse teikia sveikatingumo, sporto ir apgyvendinimo paslaugas. „Vytauto“ stadione organizuoja ir vykdo įvairių sporto šakų varžybas, kitus sportinius renginius. Vykdydamas veiklą, centras sudaro vienodos asmenų galimybes, nepaisant jų amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, sportiniam aktyvumo, sveikos gyvensenos poreikių tenkinimui. Centre treneriais ir kitais darbuotojais turi teises ir galimybes dirbti tiek moterys, tiek vyrai (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo Sporto centras).

• Priemonė ,,Mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimas“ yra skirta tęstinės sporto renginių organizavimo ir rėmimo programos įgyvendinimui.  Per metus vidutiniškai finansuojama apie 40 įvairias sporto šakas pristatantys, sportinį aktyvumą didinantys sporto renginiai, kuriuose dalyvauja ir moterys, ir vyrai (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo Sporto centras, sporto klubai).

• Priemonė ,,Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ –  yra modernizuojamos savivaldybės valdomos sporto salės, stadionai. Per pastaruosius 2 metus iš pagrindų atnaujintos 3 mokyklų sporto salės, atnaujintos 7 lauko krepšinio aikštelės kaimiškosiose vietovėse. Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra sudaro lygias galimybes skatinti vyrų ir moterų sportinį aktyvumą, didina sporto paslaugas teikiančių subjektų skaičių, užtikrinta gyventojų aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo įvairovę, populiarinamas sportiškas ir sveikas gyvenimo būdas. Sporto infrastruktūra naudojasi visi rajono gyventojai, nepaisant jų amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų. Sporto objektuose organizuojami įvairūs renginiai. Per metus vidutiniškai yra organizuojama per 200 įvairių sporto varžybų ir turnyrų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo bei Kultūros ir sporto skyriai, veiklas vykdo Sporto centras, sporto klubai, nevyriausybinės organizacijos).

2017 m. pradedami baseino Tauragės mieste statybos darbai, finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis (planuojama investuoti apie 2 mln. Eur.). Baseino projektas bus orientuotas į šeimas su vaikais. Bus įrengtas dviejų takelių, 25 metrų ilgio baseinas, konstrukcinė arka su vandens ar rūko užuolaida, ant kurios bus galima žiūrėti trimačius filmus-vaizdus, sūkurinę vonią, vaikų ir šeimos baseiną, čiuožyklą ir 3 pirtis.

Panevėžio  rajono savivaldybė

Kiekvienais metais pagerbiami geriausi Panevėžio rajono sportininkai, apdovanojami ir vyrai, ir moterys, atsižvelgiant tik į jų sportinius laimėjimus. 2016 m. apdovanoti geriausi Panevėžio rajono sportininkai: 11 moterų ir 38 vyrai.

Organizuojant Panevėžio rajono mišrių komandų sporto varžybas, nurodoma, kad komandą turi sudaryti po 50 procentų vyr. ir mot. lyties sportininkai.

Mokyklose organizuojant sporto varžybas visada siūlomos sporto šakos, kuriose turi galimybę dalyvauti ir mergaitės, ir berniukai.

Radviliškio rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano, Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programos 03 uždavinys:  Užtikrinti apsaugos nuo smurto aplinkoje nukentėjusiems asmenims priemonių įgyvendinimą. Numatytos priemonės:

   01. priemonė. Šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų rūšių smurtui;

  02. priemonė. Vykdyti smurtinio elgesio mažinimo programą;

  03. priemonė.  Tobulinti savivaldybės institucijų darbuotojų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, žinias, įgūdžius ir profesinę kompetenciją.

  05. priemonė. Teikti kompleksinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano, Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų saugios, švarios ir patogios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo programos 03 uždavinys: Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą: Savivaldybės administracija, vykdydama visuomenės sveikatos priežiūros funkciją, organizuoja  sveikatinimo programų vykdymą ir bendruomenės sveikatinimo projektų (programų) rėmimą. 2017-2019 metais numatoma remti vaikų sveikatingumą skatinančias programas, ligų kontrolės ir profilaktikos, aktyvaus gyvenimo būdo propagavimo ir kitas programas. Programos skirtos ir vyrams ir moterims.  

Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano, Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programos 01 uždavinys: Teikti rajono savivaldybės gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas bei skatinti kultūrines ir sporto iniciatyvas: Savivaldybėje organizuojami tradiciniai kultūros ir sporto renginiai (kuriuose gali dalyvauti tiek moterys, tiek vyrai), remiamos savivaldybės gyventojų kultūros, sporto, verslo, bendruomeniniųo veiklų plėtojimo iniciatyvos.

Taip pat, sudaromos vienodos sąlygos ir vyrams, ir moterims naudotis visomis turimomis sporto bazėmis.  

Šilalės rajono savivaldybė

Strateginio plano Kultūros puoselėjimo ir etnokultūros puoselėjimo programoje įtrauktos šios priemonės:

1.  Kultūros renginių organizavimas ir rėmimas, siekiant užtikrinti proporcingą paslaugų suteikimą tiek vyrams, tiek moterims, kad renginiuose dalyvautų, ne mažiau kaip 30proc. vienos lyties asmenų

2.  Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, siekiant, kad kolektyvuose dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

Sveikatos srityje:

1.  Medicinos darbuotojų sveikatos kėlimas. Mokymuose dalyvauti suteikiamos lygios galimybės visiems, nesuteikiant prioritetų.

2.  Teikti Šilalės rajono bendruomenei priimtinas ir prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant, kad organizuojamos priemonės būtų neutralios lyties aspektu.

Savivaldybė taip pat atsakinga už teisės aktuose įtvirtintas neįgaliųjų (vyrų ir moterų) teises ir privalo neįgaliesiems sudaryti lygias galimybes su kitais visuomenės nariais visuose gyvenimo srityse.

Kupiškio rajono savivaldybė

Organizuojant renginius, varžybas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą,  siekiama, kad nebūtų pažeisti vyrų ir moterų lygių galimybių principai, t. y. prie rezultatų pasiekimų rodiklių įtraukiamas papildomas indikatorius, nurodantis, kad siekiama, jog dalyvautų ne mažiau, kaip 30–35 proc. tos pačios lyties asmenų (nurodyta prie veiklos plano pasiekimų indikatorių).

Teikiant socialines paslaugas, socialinę paramą siekiama užtikrinti proporcingą paslaugų teikimą tiek moterims, tiek vyrams (nurodyta prie veiklos plano pasiekimų indikatorių).

Kupiškio rajono savivaldybėje 2016 m. buvo organizuojamos paskaitos ir įvairios treniruotės gyventojams sveikatos srityje, kuriomis pasinaudojo tiek vyrai, tiek moterys:  „Stuburo treniruotės“, „Unikalus streso valdymas ir geras bendravimas“, mamoms ir tėčiams „Sveiko gyvenimo pradžia“, „Treniruotės po atviru dangumi“,  tėvams „Kaip praktiškai pažinti ydingą laikyseną, polinkį į ją bei jos keliamus pavojus kasdienės veiklos metu, sportuojant ar ilsintis“, „Treniruotės senjorams“. Įvairios treniruotės ir paskaitos sveikatinimo tikslais  vykdomos ir 2017 m. Populiariausi užsiėmimai – įvairios treniruotės, kuriomis naudojasi tiek vyrai, tiek moterys: „Treniruotės po atviru dangumi“, „Mankštos pradedantiesiems“, „Mankštos senjorams“.

Alytaus rajono savivaldybė
Savivaldybė 2016 m. apdovanota už moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimą socialinėje, sveikatos ir sporto srityse.

Socialinės paslaugos

Teikiama socialinė parama,  užtikrinamas valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas, priimami gyventi globos namuose, teikiamos socialinės paslaugos neatsižvelgiant į lytį.

Socialinių paslaugų teikimas neutralus abiejų lyčių aspektu. Paslaugos organizuojamos mokyklose-daugiafunkciuose centruose, gimnazijose. Viena iš tokių paslaugų – speciali pagalbos į namus, padedant tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugų teikimo tikslas – teikti pagalbą asmeniui (šeimai), neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai pasirūpinti gyvenimu, padedant spręsti iškilusias socialines problemas, sudarant sąlygas gyventi savo namuose.

Senyvo amžiaus moterys dėl jų prastesnės situacijos darbo rinkoje ir daugiavaikės motinos gauna mažesnes pensijas arba neturi įgijusios pakankamai darbo stažo, nes augino vaikus, todėl jų ekonominė padėtis yra blogesnė nei vyrų. Savivaldybė sprendžia šią problemą teikdama piniginę socialinę paramą (šalpos pensijas sukakus pensinio amžiaus ir neturint minimalaus darbo stažo, šildymo kompensacijas ir vienkartines pašalpas) bei mokėdama šalpos kompensaciją daugiavaikėms motinoms, likus 5 metams iki pensijos. Taip pat savivaldybė skiria lėšų ir organizuoja paramą maisto produktais iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems asmenims, neskirstant jų pagal lytį.

Organizuojamos asmens higienos (prausimosi ir skalbimo paslaugos) paslaugos neutralios lyties atžvilgiu.

Sveikata

Savivaldybėje vykdomos visuomenės  sveikatos rėmimo programos, sveikatos priežiūros rėmimo programos, dantų protezavimo, priklausomybės ligų mažinimo programos.  Dalyvavimas programose galimas kiekvienam asmeniui nepaisant lyties.

Vienas iš uždavinių strateginiame plane yra užtikrinti prieinamas ir kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių rajono gyventojams, vykdant organizuotą, teisės aktais apspręstą visuomenės sveikatos stebėseną, siekiant surinkti pakankamai duomenų, kurie padėtų iškelti prioritetines visuomenės sveikatos sritis.

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai gali identifikuoti visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

Stebėsenos duomenys renkami išskiriant ir lyčių skirtumus, atkreipiant dėmesį į vyrų ir moterų mirtingumą, siekiant kad tiek moterims, tiek vyrams būtų sudarytos sąlygos tikėtinam gyvenimo trukmės didinimui.

Kultūra

Organizuojami kasmetiniai vieši renginiai, skirti Motinos dienai ir Tėvo dienai, Šeimos dienai, remiami įvairūs kultūros projektai, kuriuose dalyvauti sudaromos sąlygos tiek vyrams, tiek moterims.

Sportas

Savivaldybės biudžeto lėšomis remiami sporto klubai ir taip sudaromos galimybės moterims ir vyrams juose sportuoti, taip pat yra galimybė sportuoti daugiafunkciuose centruose.

Savivaldybės sporto rėmimo programoje sudarytos sąlygos dalyvauti ir gauti finansinę paramą ne tik sporto klubams, bet ir kaimo bendruomenėms, kurių veikloje dalyvauja tiek vyrai, tiek moterys. 2015 metais iš sporto programos paremtos 5 kaimo bendruomenės, o 2016 metais – 6 kaimo bendruomenės

Moksleivių ir jaunimo rajoninės sporto varžybos organizuojamos vaikinų ir merginų grupėse.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]