Gerosios praktikos pavyzdžiai siekiant moterų ir vyrų lygybės savivaldybėje, kaip darbovietėje

Įvadas

Savivaldybės yra vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje. Jų valdomose institucijose ir organizacijose dirba šimtai tūkstančių žmonių. Todėl moterų ir vyrų nelygybės problemas  (vidutinio moetrų bei vyrų darbo užmokesčio skirtumas, darbo rinkos segregacija, darbo ir šeimos derinimo priemonių pritaikymas, teisingas išteklių paskirstymas) ypač svarbu spręsti savivaldybių lygmeniu („Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėse“, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2005m. ). Tai tapo ypač aktualu 2017 m. liepos 1d.  įsigaliojus Darbo kodeksui, kuriame išdėstyti įpareigojimai darbdaviams taikyti lyčių lygybės nuostatas, bei planuoti moterų ir vyrų lygybę įmonėje, kai joje dirba 50 ir daugiau darbuotojų.

Sukaupusi gerąją praktiką savivaldybės administracija galėtų tapti pavyzdžiu kitų sektorių darbdaviams.

Žemiau yra pateikiamos nuorodos į gerosios praktikos pavyzdžius siekiant moterų ir vyrų lygybės organizacijoje.

Projekto „GenCo: Lyčių lygybės kompetencijos versle ir tyrimuose” metu buvo parengtas Europinis priemonių rinkinys, kuriame yra pateikiami konkretūs Europos organizacijose įgyvendintų praktinių lyčių lygybės priemonių pavyzdžiai. Nuoroda į Europinį priemonių rinkinį: http://gender-competence.eu/lt/toolkit
Helsinkio miesto darbuotojų lyčių lygybės planas 2014-2016
(PDF failas suomių kalba)  (PDF failas lietuvių kalba)
Darbo ir šeimos derinimas. Gerosios praktikos pavyzdžiai

Grįžti atgal