Lyčių aspekto integravimo gerosios praktikos pavyzdžiai

Įvadas

Šios priemonės tikslas yra kaupti moterų ir vyrų lygybės gerąsias praktikas iš Lietuvos savivaldybių, jas apibendrinti ir skleisti tiek visoms Lietuvos savivaldybėms, tiek lyčių lygybės srityje dirbantiems asmenims, tiek plačiajai visuomenei.

Tai atvirai prieinama interaktyvi duomenų bazė. Joje lengva atlikti paiešką ir surasti gerąsias praktikas, idėjas bei užsienio šalių pavydžius.

Šioje duomenų bazėje patalpintos gerosios praktikos padės savivaldybėms integruoti lyčių lygių galimybių aspektą į jų strateginius planus, kaip to reikalauja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Moterų ir vyrų lygių galimybių idėjos ir gerosios praktikos pavyzdžiai savivaldybėse

Gerosios praktikos pavyzdžiai siekiant moterų ir vyrų lygybės savivaldybėje, kaip darbovietėje