The main goals of KWEIC is to improve the status of women in Lithuania, provide assistance in solving their employment, business establishment and development problems, train women leaders, as well as influence public opinion on equality issues.

At the moment the Centre is active in the fields of employment, adult education, social economics and equal rights and opportunities for all.

Contacts: Savanorių pr.1, Kaunas LT-44255

Phone: (8 ~ 37) 200392; 8 612 45945

Email:  info@muic.lt

Web: http://muic.lt/

Esame viena labiausiai patyrusių visuomeninių organizacijų Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų veikianti nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo informacines kampanijas ir advokaciją, organizuoja mokymus ir seminarus, rengia straipsnius ir leidinius.

Pagrindiniai organizacijos tikslai: Pagerinti moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų lyderių ugdymo bei viešosios politikos įtakojamo moterų lygiateisiškumo klausimais problemas.

Šiuo metu dirbame: Užimtumo ir suaugusiųjų švietimo, Socialinės ekonomikos, Lygių teisių bei galimybių srityse.

KONTAKTAI: Adresas: Savanorių pr.1, Kaunas LT-44255

Tel.: (8 ~ 37) 200392; 8 612 45945

El.paštas:  info@muic.lt

Web: http://muic.lt/