Tyrimo įžvalgos

LIETUVOS MOTERŲ LOBISTINĖS ORGANIZACIJOS NARIŲ ADVOKACIJA SIEKIANT MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO VIETOS IR NACIONALINIU LYGIU: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS. Tyrimo įžvalgos

Jonas Ruškus: Stambulo konvencija moterų su negalia diskriminacijos problemą iškeltų į politinę darbotvarkę

„Tyrimai rodo, kad moterys su negalia smurtą patiria 2-5 kartus dažniau. Šios moterys vis dar susiduria ir, su atrodytų moderniai visuomenei nesuvokiamais žmogaus teisių pažeidimais: priverstine sterilizacija bei abortais. Prof. Jonas Ruškus, JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas, kasmet peržiūri daugybės valstybių pažangą žmonių su negalia srityje. Anot jo, pažeidimai prie moterys su negalia vis dar…

Jos ateitis – LYGYBĖ

„Jos ateitis – lygybė“ – tai 2021 m. Briuselio Kvietimo (org. Brussel‘s Call) pradėta kampanija „Kartu už Europą be prostitucijos“, kuria siekiama panaikinti seksualinį išnaudojimą Europoje bei įtvirtinti Lygybės modelį kaip įrodytą metodą kovai su sudėtingu seksualinio išnaudojimo klausimu. Prie šios kampanijos prisijungė ir mūsų organizacija bei kitos Lietuvos organizacijos, siekiančios panaikinti prekybą žmonėmis seksualinio…

Tai ne komplimentas

„Ei, gražuole!“, „Panele, ateik čia!”, – tokie ir panašūs nepažįstamų vyrų šūktelėjimai gatvėje dažnai dar palydimi gestų ir švilptelėjimų yra vadinami seksualiniu priekabiavimu ir draudžiami bei baudžiami Belgijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Prancūzijoje. Pastarojoje šis įstatymas įsigaliojo prieš dvejus metus. Ven pirmaisiais metais už nederamus veiksmus buvo nubausta daugiau nei 700 vyrų. Baudos už seksualinį priekabiavimą…

Smurto prieš moteris srityje dirbančios organizacijos: reikia ne tulpių, o Stambulo konvencijos ratifikavimo

Minint Tarptautinę moterų solidarumo dieną, apsaugos nuo smurto srityje dirbančios organizacijos kreipėsi į Seimą. Nevyriausybininkės prašo dovanoti ne tulpes, bet pagaliau ratifikuoti Stambulo konvenciją ir į Lietuvos teisę perkelti normas, kurios padėtų efektyviau kovoti su smurtu. Anot jų, persekiojimo kriminalizavimas – seniai pribrendęs reikalas. Plačiau…

Smurtas Kalėdų nešventė

Smurtas Kalėdų nešventė. Nešventė ir Naujųjų. Atvirkščiai, šventės tapo dar vienu stimulu išaugusiam smurtui artimoje aplinkoje. Plačiau straipsnyje.

Lyčių lygybė – kas tai?

Faktinė lyčių lygybė – tai užtikrintos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės. Vienodas matomumas ir požiūris, galių ir atsakomybės pasiskirstymas, išteklių, naudos, paslaugų ir teisingumo prieinamumas bei vienodas dalyvavimas visuose procesuose ir srityse. Lyčių nelygybė yra daugiabriaunė problema ir jos sprendimui reikalingos kompleksinės priemonės 2020 metų Lyčių lygybės indekse Lietuva liko 22-ta, surinkusi 56.3 taško iš…

Interaktyvus įrankis ir metodika lyčių lygybės padėčiai savivaldybėse stebėti

Virginija Šidlauskienė Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto mokslininkų grupė vadovaujama prof. dr. Virginijos Šidlauskienės pagal sudarytą sutartį su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2020 m. vasario 6 d., Nr. 2020/03) sukūrė Lyčių lygybės padėties stebėsenos savivaldybėse metodiką ir įrankį. Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nuo 2017 m. įgyvendina ESF projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių…

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS Įvadas Nuo 2014 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pataisa. Ši pataisa numato prievolę tiek valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Savivaldybės šias priemones turi numatyti strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės…

Šiaurės ministrų taryba: seksualinio priekabiavimo išgyvendinimas – būtina lyčių lygybės sąlyga

Šiaurės ministrų taryba: seksualinio priekabiavimo išgyvendinimas – būtina lyčių lygybės sąlyga Virginija Šidlauskienė Šiaulių universiteto lyčių studijų centras Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras vykdo vieną iš projekto finansuojamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams, veiklų: įsipareigota parengti praktines rekomendacijas…