Smurto prieš moteris srityje dirbančios organizacijos: reikia ne tulpių, o Stambulo konvencijos ratifikavimo

Minint Tarptautinę moterų solidarumo dieną, apsaugos nuo smurto srityje dirbančios organizacijos kreipėsi į Seimą. Nevyriausybininkės prašo dovanoti ne tulpes, bet pagaliau ratifikuoti Stambulo konvenciją ir į Lietuvos teisę perkelti normas, kurios padėtų efektyviau kovoti su smurtu. Anot jų, persekiojimo kriminalizavimas – seniai pribrendęs reikalas. Plačiau…

Smurtas Kalėdų nešventė

Smurtas Kalėdų nešventė. Nešventė ir Naujųjų. Atvirkščiai, šventės tapo dar vienu stimulu išaugusiam smurtui artimoje aplinkoje. Plačiau straipsnyje.

Lyčių lygybė – kas tai?

Faktinė lyčių lygybė – tai užtikrintos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės. Vienodas matomumas ir požiūris, galių ir atsakomybės pasiskirstymas, išteklių, naudos, paslaugų ir teisingumo prieinamumas bei vienodas dalyvavimas visuose procesuose ir srityse. Lyčių nelygybė yra daugiabriaunė problema ir jos sprendimui reikalingos kompleksinės priemonės 2020 metų Lyčių lygybės indekse Lietuva liko 22-ta, surinkusi 56.3 taško iš…

Interaktyvus įrankis ir metodika lyčių lygybės padėčiai savivaldybėse stebėti

Virginija Šidlauskienė Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto mokslininkų grupė vadovaujama prof. dr. Virginijos Šidlauskienės pagal sudarytą sutartį su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2020 m. vasario 6 d., Nr. 2020/03) sukūrė Lyčių lygybės padėties stebėsenos savivaldybėse metodiką ir įrankį. Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nuo 2017 m. įgyvendina ESF projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių…

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS Įvadas Nuo 2014 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pataisa. Ši pataisa numato prievolę tiek valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Savivaldybės šias priemones turi numatyti strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės…

Šiaurės ministrų taryba: seksualinio priekabiavimo išgyvendinimas – būtina lyčių lygybės sąlyga

Šiaurės ministrų taryba: seksualinio priekabiavimo išgyvendinimas – būtina lyčių lygybės sąlyga Virginija Šidlauskienė Šiaulių universiteto lyčių studijų centras Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras vykdo vieną iš projekto finansuojamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams, veiklų: įsipareigota parengti praktines rekomendacijas…

„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“

Projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ *, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę. Projekto veiklos grindžiamos visuomenės apklausa dėl pagalbos teikimo galimybių bei moksliniu tyrimu dėl tokios…

Lietuvos moterų lobistinė organizacija užsibrėžė sustiprinti moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tam skyrė 60042 Eur. Per pirmuosius projekto „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas” įgyvendinimo mėnesius aktyviai ruošiami pirminiai dokumentai, skirti organizacijos viešumui, skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti. Ypatingai svarbu, kad organizacija galės geriau dirbti tarptautiniu, europiniu ir nacionaliniu lygmenimis: pasiruoš planingai ir sistemingai rengti JT Visų…

Lietuvos moterų lobistinė organizacija įgyvendina projektą „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas“

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas skirtas nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui 2019 m. Projekto vertė:  60042 Eur.  Projektu siekiama stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) institucinius gebėjimus efektyviai siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės ir keliami šie tikslai: Didinti LMLO darbo efektyvumą moterų ir vyrų lygybės srityje, užtikrinant LMLO veiklos…

Lietuvos moterų lobistinė organizacija įgyvendina projektą „Planingas moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas – pažanga visuomenės gerovei“

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams. Projekto tikslas yra prisidėti prie šių Programos tikslų: 1) vienodų moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje skatinimo, 2) proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas…