Istorija

Lietuvos moterų lobistinė organizacija neformalią savo veiklą pradėjo jau 2004 metais, vienuolikai Lietuvos moterų organizacijų pasirašius įkūrimo sutartį. Tų pačių metų spalio mėnesį LMLO įstojo į Europos moterų lobistinę organizaciją (European Women‘s Lobby Organization), kuri vienija daugiau nei 2000 moterų organizacijų 31 šalyje. 2014 metais Lietuvos moterų lobistinė organizacija tapo oficialia EWLO nare, savo gretas papildžiusi dar šešiomis naujomis moterų organizacijomis. Šiuo metu LMLO plečia savo veiklą ir siekia įtraukti dar daugiau naujų narių.

Mūsų misija

Skatinti moterų NVO įsitraukimą į lyčių lygybės politikos formulavimą ir sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje ir Europoje.

LMLO tikslai

  • Savo demokratišku, atviru ir skaidriu darbu skatinti aktyvų moterų dalyvavimą visose gyvenimo srityse.
  • Stebėti, kad lyčių lygių galimybių būtų laikomasi visose srityse, kad būtų užtikrintos moterų žmogaus teisės, poreikiai ir siekiai.
  • Stebėti, kad nebūtų pamiršti skirtingų moterų grupių poreikiai visais moters gyvenimo etapais.
  • Nuolat teikti pasiūlymus kaip gerinti Europos Sąjungos veiklos sritis, turinčios įtakos moterų gyvenimo kokybei ir skatinti moterų ir vyrų lygybę.

LMLO uždaviniai

  • Stiprinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą formuojant nacionalinę ir Europos Sąjungos politiką visuomenei aktualiose srityse;
  • Paveikti ES politiką bei sutartis, stiprinant lyčių lygybės įstatymų bazę;
  • Siekti didesnio moterų atstovavimo sprendimų priėmimo lygmenyje;
  • Spręsti smurto prieš moteris ir prekybos moterimis problemas;
  • Stiprinti visų moterų ekonomines ir socialines garantijas.