Už lyčių lygybės įgyvendinimą apdovanotos šešios Lietuvos savivaldybės

apdovanojimas

2016 m. lapkričio 3 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šešių savivaldybių merams ministrė A. Pabedinskienė įteikė 2016 m. apdovanojimus už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą.

Apdovanojimai įteikti pagal konkursą, kuris buvo organizuotas vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą. Konkursą parėmė remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendino Lietuvos moterų lobistinė organizacija, vienijanti 35 Lietuvos nevyriausybines organizacijas dirbančias moterų ir vyrų lygybės srityje.

Plačiau galite sužinoti parengtame straipsnyje.

Paskatink pokytį – reitinguok moteris!

Š. m. spalio 9 d. rinksime naująjį LR Seimą, ir mūsų sprendimas gali lemti, kokia kryptimi šalies politika plėtosis ateinančius ketverius metus. Seimo rinkimuose dalyvaujančio statistinio kandidato portretas: – 48,9 metų vyras, vardu Vytautas arba Kęstutis, – lietuvis, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, – deklaravęs turto už 165 927 eurų, – keliantis savo kandidatūrą vienmandatėje ir daugiamandatėje…

Skaityti daugiau

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiami projektai

Lietuvos moterų lobistinė organizacija dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamuose projektuose tinkamai įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimo Veiksmų plano 2015–2017 m. priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti: organizuoti teminius mokymus, konsultacijas ir renginius bei ruošti informacinę medžiagą, skirtą moterų ir vyrų lygybei skatinti darbo rinkoje ar darbovietėse,…

Skaityti daugiau

Konkursas „Lietuvos savivaldybės efektyviausiai diegiančios moterų ir vyrų lygybės priemones”

Kviečiame savivaldybes dalyvauti konkurse, kurio metu bus išrinktos geriausiai moterų ir vyrų lygybės priemones įgyvendinančios savivaldybės.

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei remiantis 2015 m. parengtais konkurso nuostatais, buvo adaptuota anketa, kurią Lietuvos savivaldybės prašomos užpildyti iki š. m. spalio 7 dienos. Konkurso komisija išanalizuos užpildytas anketas ir atrinks tas savivaldybes, kurios taikė efektyviausias moterų ir vyrų lygybės priemones. 2016 m. numatomos šešios nominacijos:

  1. Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje,
  2. Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse,
  3. Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityje,
  4. Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą,
  5. Už savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę,
  6. Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų.

Komisiją vertinimą atliks iki spalio 25 dienos. Viešas savivaldybių apdovanojimas bus organizuojamas iki gruodžio 15 d. plačiai viešinant spaudoje.

Konkursą organizuoja Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija, įgyvendinant projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“, kurį koordinuoja Kauno moters užimtumo informacijos centras. Tai yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pataisos nuostatas, įpareigojančias savivaldybes įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

Konkursą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

DĖMESIO konferencija “Daugiau moterų politikoje – daugiau demokratijos“ NUKELIAMA!

Informuojame, kad konferencija – diskusija „Daugiau moterų politikoje – daugiau demokratijos“, kuri turėjo įvykti š. m. rugsėjo 25 d. Birštono savivaldybės salėje  yra NUKELIAMA į lapkričio vidurį. Dieną, vietą ir laiką patikslinsime vėliau.

Atsiprašome už nepatogumus.