Europos moterų lobistinės organizacijos susitikime dalyvavo ir Lietuvos atstovai

2014 m. gruodžio 7- 9 d., Briuselyje įvyko Europos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris observatorijos ekspertų susitikimas. Šio susitikimo metu buvo diskutuojama su kokiomis kliūtimis susiduria šalys kovodamos su smurtu nukreiptu prieš moteris. Buvo aptarta esama situacija tiek Europos Sąjungoje bendrai, tiek kiekvienoje šalyje atskirai. Šiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos moterų lobistinė organizaciją, kurią atstovavo Moterų…

Skaityti daugiau

Rezoliucija „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“

2014 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą svarstė bei posėdyje dalyvavusių Seimo narių dauguma priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“ (2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963). Rezoliucijoje, atsižvelgiant į nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, atsižvelgiant į Tarptautinės STOP TRAFFICK! konferencijos „Seksualinių paslaugų poreikio dekonstravimas: Moterų išnaudojimo per prostituciją…

Skaityti daugiau

Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje

Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas, kaip vienas pagrindinių ES viešosios politikos tikslų, tebėra siektinas iššūkis mūsų visuomenėje. Anot S. Gilligan, lytis ir lyčių skirtumai nulemia gyvenimo turinį, kur vyriškumo ir moteriškumo sampratos konstrukcijos nėra lygiavertės, nes jos yra pagrįstos gyvenimo principų sistema, pasižyminčia vyrų pranašumu bei socialiniu, politiniu, ekonominiu dominavimu moterų atžvilgiu. 2014 m…

Skaityti daugiau

Advokacinių ir finansinių gebėjimų stiprinimas LMLO narėms

2014 m. gruodžio 4-5 d.d. įvyko seminaras tema „LMLO advokacinių ir finansinių gebėjimų stiprinimas“. Seminaras sukvietė daugiau nei 10 skirtingų moterų nevyriausybinių organizacijų į vieną iš gražiausių Lietuvos kurortinių miestelių – Birštoną. Pirmąją seminaro dieną, Birštono savivaldybėje sveikinimo žodį moterų  NVO tarė Birštono merė Nijole Dirginčiene bei SADM ministrės patarėja Vaida Giraityte. Vėliau LMLO valdybos…

Skaityti daugiau

Projektas „LMLO advokacijos ir finansinių gebėjimų stiprinimas“

Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje de facto tebėra diskutuotinas. Jau daugelį metų, moterų nevyriausybinės organizacijos vienijasi dirbdamos lyčių lygybės politikos įgyvendinimo srityje, bet tik 2014 metų gegužės mėnesį buvo sukurta visas šias moterų nevyriausybines organizacijas vienijanti platforma „Lietuvos moterų lobistinė organizacija“. Tam, kad sustiprinti minėtos organizacijos potencialą efektyviai veikti lobistinėje veikloje, buvo parengtas…

Skaityti daugiau