Įvyko pirmoji sąmoningumo kampanija jaunimui „Lygybės link: lyties perspektyva politikoje, darbo rinkoje, šeimoje“

2014 m. gruodžio mėnesį, tik įsibėgėjus egzaminų sesijai, bet nespėjus šaltukui paspausti, Vytauto Didžiojo universiteto studentai, susirinko į sąmoningumo kampaniją jaunimui, tema: „Lygybės link: lyties perspektyva politikoje, darbo rinkoje ir šeimoje“. Sąmoningumo kampanijos jaunimui metu, studentams buvo pristatyta vyrų ir moterų padėtis politikoje, lyčių pasiskirstymas tarp aukščiausių ir žemiausių postų, pabrėžiant kodėl yra svarbus ir…

Skaityti daugiau

Kviečiame LMLO nares registruotis į mokymus ir stiprinti advokacinius ir lobistinius gebėjimus

Dar kartą sveikindamos su Naujaisiais Metais norime pasidžiaugti, kad 2015 metai mums-moterų organizacijoms – sudaro puikias galimybes naujam startui, stiprėjimui ir savo pozicijų sustiprinimui. Kaip ir minėjome gruodžio mėn. organizuotame susitikime Birštone, Norvegijos NVO Programa Lietuvoje parėmė projektą „MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI”. Šio projekto tikslas – pagerinti moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo mechanizmus…

Skaityti daugiau

Europos moterų lobistinės organizacijos susitikime dalyvavo ir Lietuvos atstovai

2014 m. gruodžio 7- 9 d., Briuselyje įvyko Europos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris observatorijos ekspertų susitikimas. Šio susitikimo metu buvo diskutuojama su kokiomis kliūtimis susiduria šalys kovodamos su smurtu nukreiptu prieš moteris. Buvo aptarta esama situacija tiek Europos Sąjungoje bendrai, tiek kiekvienoje šalyje atskirai. Šiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos moterų lobistinė organizaciją, kurią atstovavo Moterų…

Skaityti daugiau

Rezoliucija „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“

2014 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą svarstė bei posėdyje dalyvavusių Seimo narių dauguma priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“ (2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963). Rezoliucijoje, atsižvelgiant į nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, atsižvelgiant į Tarptautinės STOP TRAFFICK! konferencijos „Seksualinių paslaugų poreikio dekonstravimas: Moterų išnaudojimo per prostituciją…

Skaityti daugiau

Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje

Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas, kaip vienas pagrindinių ES viešosios politikos tikslų, tebėra siektinas iššūkis mūsų visuomenėje. Anot S. Gilligan, lytis ir lyčių skirtumai nulemia gyvenimo turinį, kur vyriškumo ir moteriškumo sampratos konstrukcijos nėra lygiavertės, nes jos yra pagrįstos gyvenimo principų sistema, pasižyminčia vyrų pranašumu bei socialiniu, politiniu, ekonominiu dominavimu moterų atžvilgiu. 2014 m…

Skaityti daugiau