Ataskaitos

Nepriklausomo audito išvada

Atlikta 2018 m. gruodžio 17 d. už 2016 m.

2017 metai

Veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita

2016 metai

Veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita