Socialinių inovacijų fondas

logoSocialinių inovacijų Fondas – organizacija įgyvendinanti socialines inovacijas kuriant socialines klasterius, tokiose srityse kaip žmogaus teisių apsauga, smurto pries moteris bei prekybos žmonėmis ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, socialinė gerovė darbo vietoje, darbas ir švietimas, sveikatos apsauga, tautinių mažumų integravimas į visuomenę ir kitose visuomenės interesų ir visuomenės naudos srityse. Mūsų misija – užtikrinti lygias galimybes socialinėje atskirtyje esantiesm asmenims per socialines inovacijas ir švietimą.

KONTAKTAI

Adresas: Savanorių pr. 1, Kaunas

Tel.: (8-37) 206575

El.paštas: sif@lpf.lt

Web:  www.lpf.lt